Om DeltagerDanmark - Huset DeltagerDanmark

Hvorfor har vi skabt Huset DeltagerDanmark?

Man sagde engang, at man ikke kunne samle to danskere i et lokale uden, de dannede en forening.

I dag siger man, at foreningsdanmark er i krise, og at fundamentet under samfundet knager. Bekymringerne gentages ofte: Medlemmer siver, opbakningen til vores fælles løsninger er i skred; folk ønsker ikke længere i samme grad at være med.

I DeltagerDanmark starter vi med et andet udgangspunkt: Nemlig det, at folk vil engageres, og at foreningsdanmarks udfordringer tegner overgangen til en ny tid. En tid der tilhører dem, der formår at forme fællesskaber gennem fælles engagement og handling.

Vi har skabt DeltagerDanmark, fordi vi brænder for at hjælpe til at forme fællesskaber, der kan finde fælles løsninger på deres udfordringer.

STIFTERE

Rune Baastrup

Rune Baastrup er medstifter og direktør i DeltagerDanmark. Rune har siden 1990ernes elevrådsarbejde på Bellahøj Skole i København og tjansen som formand for Operation Dagsværk i gymnasietiden oparbejdet 20 års erfaring med at engagere og organisere fællesskaber. Fra små frivillige foreninger til store, komplekse og drifttunge organisationer med millionbudgetter har han i skiftende roller forsøgt at inddrage flere i foreningernes formål. Rune har tidligere været udviklingschef i Tænketanken Cevea, udviklingskonsulent i Socialdemokratiet og sekretariatsleder i 3F, højskolelærer på Krogerup Højskole, undervisningskonsulent i Mellemfolkeligt Samvirke og oplysningskonsulent i Folkekirkens Nødhjælp.
Rune er hyppig underviser, rådgiver indenfor strategi, lederskabs- og organisationsudvikling og oplægsholder inden for relations- og samhandlingsteori og -praksis, meningsdannelse, historiefortælling og organisering af handlefællesskaber.

UDDANNELSE
Cand. soc. Københavns Universitet, 2007
Speciale om byudvikling med case om Københavns forvandling fra 1988-1992.

Bjørn Hansen

Bjørn Hansen er medstifter og direktør i DeltagerDanmark. Bjørn har mere end 20 års erfaring i at forme og lede fællesskaber: De første 10 år som leder og deltager i elevbevægelsen, lokalsamfunds-organisering og globalt solidaritetsarbejde – bl.a. som formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Og de næste 10 år professionelt som højskolelærer (Krogerup Højskole), ansvarlig for et globalt kampagnenetværk (ActionAid/Mellemfolkeligt Samvirke) og som uddannelseschef i Cevea. Bjørn har trænet og arbejdet sammen stærke ledere fra Brasilien til Storbritannien, med faglige spydspidser på danske arbejdspladser og topledere i nogle af Danmarks største medlemsorganisationer.

På baggrund af arbejdet har Bjørn været medforfatter og redaktør på bogen DeltagerDanmark (Informations Forlag), som udfolder en vision for et samfund med gode arbejdspladser, et demokratisk velfærdssamfund og stærke bevægelser. Bjørn rådgiver og holder foredrag om lederskab og handlefællesskaber, involvering af faglige rollemodeller i udvikling af velfærden og nye veje til at skabe velfærd gennem fælles handling.

I de sidste år har Bjørn særligt været optaget af koblinger og muligheder i feltet mellem civilsamfund, kommuner og uddannelsesinstitutioner. Med inspiration i bl.a. collective impact, community organizing og relationel koordinering – og eksperimenter i danske kommuner.

UDDANNELSE:
cand.scient.soc, Københavns Universitet (2011)
Speciale om frivillighed, medborgerskab og community organizing

BESTYRELSEN

Bestyrelsen i DeltagerDanmark

Bestyrelsens rolle er at fungere som sparringspartner for den daglige ledelse. Medlemmerne af bestyrelsen er rekrutteret med henblik på at kunne bistå med kompetence og erfaring indenfor ledelse og forretningsudvikling. Bestyrelsesmedlemmernes lange samlede erfaring med ledelse og forandring i offentligt regi understøtter DeltagerDanmarks ønske om at kunne bidrage positivt til udviklingen af nye måder at drive den offentlige sektor via engagement og deltagelse.

Formand. Christian S. Nissen

Christian S. Nissen er rådgiver, foredragsholder og ‘Visiting Researcher, ved Center for Civil Society Studies, på Copenhagen Business School. I den brede befolkning er han bedst kendt for sin tid som leder af henholdsvis Nationalmuseet, Rigshospitalet og Danmarks Radio. Christian S. Nissen er tillige formand for Care Danmark, medlem af Board of Directors for Care International, Formand for Advisory Board for Center for Offentlig kompetenceudvikling (COK) mm.

Se Christians CV her

Stine Carsten Kendal

Stine Carsten Kendal arbejdet med forretningsudvikling i medie- og rådgivningsbranchen i 20 år. Udover ledelse, produkt- og organisationsudvikling har hun arbejdet med at konceptualisere og projektlede større samarbejdsprojekter. Hun har deltaget i debatten om et mangfoldigt samfund, holdt foredrag og modereret seminarer og konferencer.

Se Stines CV her

Else Sommer

Else Sommer er administrerende direktør i Dansk Magisterforening, udover at fungere som bestyrelsesmedlem i bla. Basen, COK og Dagbladet Information. Hun er specialiseret i strategi og forandringsprocesser i store organisationer, i faglig udvikling og innovation, økonomisk turn-around, samt organisatorisk kulturudvikling. Else Sommer er desuden tidligere direktør af Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.