STRATEGISK RÅDGIVNING - Huset DeltagerDanmark

Vi står over for en ny tid med nye udfordringer. En tid der tilhører dem, der formår at forme fællesskaber gennem fælles engagement og handling.

VI LYTTER

Folk ønsker ikke længere blot at være genstand for andres planlægning. De søger indflydelse og medbestemmelse. Hvis man som organisation, kommune, virksomhed eller forening ønsker at nå sine mål, bør man systematisk forsøge at lære af sine medlemmer, kunder eller borgere.

Vi finder ud af hvor skoen trykker og engager folk i løsningerne af de fælles problemer.

VI GIVER MENING TIL DELTAGELSE

Alt for ofte kommer vi som planlæggere og beslutningstagere til at opfinde løsninger på komplekse udfordringer på afstand af problemerne. Lidt for tit oplever medarbejdere, medlemmer eller borgere at løsninger trækkes ned over hovedet på dem. Vi hjælper i stedet organisationer med at finde meningsfulde muligheder for deltagelse i problemløsning og forandring, som af og til ender med helt andre løsninger, end dem man kan finde på på afstand.

Vi skaber meningsfulde muligheder for deltagelse i problemløsning og forandrings processer, og skaber de rigtige  løsninger i fællesskab.

VI SKABER SAMMEN

Hvordan undgår man at løfterne om samskabelse, borgerinddragelse, medlemmer i centrum, kundefokus eller den brugerdrevet innovation forbliver løfter på glittet papir? Det er ofte umådeligt svært at gennemfører i praksis. Det første og måske mest essentielle skridt, udgøres at et fokuseret arbejde med både den kultur og de normer som hersker i de besluttende lag. Kun sådan kan vi skabe grundlaget for at indfri det potentiale, som for det meste ligger uudnyttet hen.