Bjørn Hansen - Huset DeltagerDanmark

Bjørn Hansen

Direktør

Bjørn Hansen, medstifter og direktør i DeltagerDanmark
Bjørn Hansen er medstifter og direktør i DeltagerDanmark. Bjørn har mere end 20 års erfaring i at forme og lede fællesskaber: De første 10 år som leder og deltager i elevbevægelsen, lokalsamfunds-organisering og globalt solidaritetsarbejde – bl.a. som formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Og de næste 10 år professionelt som højskolelærer (Krogerup Højskole), ansvarlig for et globalt kampagnenetværk (ActionAid/Mellemfolkeligt Samvirke) og som uddannelseschef i Cevea. Bjørn har trænet og arbejdet sammen stærke ledere fra Brasilien til Storbritannien, med faglige spydspidser på danske arbejdspladser og topledere i nogle af Danmarks største medlemsorganisationer.

På baggrund af arbejdet har Bjørn været medforfatter og redaktør på bogen DeltagerDanmark (Informations Forlag), som udfolder en vision for et samfund med gode arbejdspladser, et demokratisk velfærdssamfund og stærke bevægelser. Bjørn rådgiver og holder foredrag om lederskab og handlefællesskaber, involvering af faglige rollemodeller i udvikling af velfærden og nye veje til at skabe velfærd gennem fælles handling.

I de sidste år har Bjørn særligt været optaget af koblinger og muligheder i feltet mellem civilsamfund, kommuner og uddannelsesinstitutioner. Med inspiration i bl.a. collective impact, community organizing og relationel koordinering – og eksperimenter i danske kommuner.

UDDANNELSE:
cand.scient.soc, Københavns Universitet (2011)
Speciale om frivillighed, medborgerskab og community organizing

Kontakt Bjørn – bh@deltagerdanmark.dk // 4177 4572