VORES TILGANG - Huset DeltagerDanmark

Bag om vores tilgang og metoder

Vores erfaring viser os, at mennesker er i stand til at opnå ekstraordinære ting, hvis de formår at udvikle deres evne til at arbejde sammen. Derfor er essensen af vores metode at forme fællesskaber til at løse fælles udfordringer. Vi arbejder med alle vi tror på og kan lære af uanset politisk observans. Dog arbejder vi kun dér, hvor vi vurderer at vores tilgang og metoder kan gøre en forskel.

Vi har tre pejlemærker for vores arbejde:

Deltagelse fremmer forståelsen

Forandring drives ikke bedst fra toppen. Det kræver den aktive deltagelse fra dem, der mærker problemerne i deres hverdag. Vi tror på, at mennesker besidder evnen til gennem viden, samarbejde og fælles handling at finde de bedste løsninger for dem selv og samfundet.

Brændende ambition

Frygt lammer mens håb fremmer handling. Vi arbejder med at fremelske den brændende ambition fremfor at definere en brændende platform. Vi bygger på folks værdier og ønsker til fremtiden, frem for deres frygt.

Kollektiv effekt

Tillid, samarbejde og udvikling af handlefællesskaber er ikke kun fine idealer. Det er afgørende for at skabe målbare, rodfæstede og bæredygtige forandringer i en omstillingstid præget af stor uvished.

Samskabelse, organisationsudvikling og collective impact: Seks perspektivskift

I Huset DeltagerDanmark har vi gode erfaringer med at hjælpe organisationer og fællesskaber med at engagere andre end ‘the usual suspects’ i at nå fælles mål. Medlemmer, borgere eller nøglepersoner i periferien har ofte andre og større potentialer til at medvirke til at forandre på tingene, end vi som beslutningstagere og planlæggere formår at udnytte.
Kommune efter kommune arbejder i dag med samskabelse og borgerinddragelse, ligesom enhver medlemsforening med respekt for sig selv efterhånden vil “sætte medlemmerne i centrum”. Samtidig har virksomhederne over en bred kam efterhånden indarbejdet kundefokus eller sågar brugerdrevet innovation som naturlig del af deres virke.

Vores erfaringer siger os, at det i høj grad handler om at starte med kultur og normer i de besluttende lag, hvis man for alvor ønsker at høste gevinsterne ved de løfter, som samskabelse og collective impact indebærer. Alt for ofte bliver intentionen primært udmøntet i flotte ord på papir og i særlige projektindsatser, mens det er umådeligt svært at gennemsætte forandringerne så alle kunder, borgere eller medlemmer oplever det.

Du kan læse lidt mere om seks udvalgte perspektivskift, vi lægger til grund for vores samarbejde med store og små organisationer og kommuner, i arbejdet med at øge engagement, samskabelse og kollektive resultater.

Lederskab og organisering af fællesskaber

DeltagerDanmark baserer sin tilgang til at forandre og styrke organisationer på en række forskellige metoder. Når det kommer til medlemsforeninger eller kommuner, der ønsker at engagere borgerne i højere grad, så bruger vi en særlig velegnet og tilpasset værktøjskasse inspireret af blandt andet den amerikanske tradition for community organising, som den er udviklet af folk som Harvard-professor Marshall Ganz og hans Leading Change Network, af Michael Gecan og Arnie Graff fra Industrial Areas foundation, samt også London Citizens/Citizens UK.

Hvorfor lederskab?

Hvis det er stærkere organisationer og fællesskaber, vi ønsker – hvorfor så tale så meget om lederskab?

Vi tager det grundlæggende udgangspunkt at fællesskaber ikke opstår af sig selv, og at mennesker ikke mødes for at realisere fælles mål, uden at nogen tager initiativet til at bringe folk sammen, og til at hjælpe dem til at nå de fælles mål.

Fællesskaber skabes af ledere, der er i stand til at samle folk omkring sig. Derfor gælder det for alt fra foreninger til kommuner, der ønsker at udvikle stærkere og mere handlekraftige og resultatskabende fællesskaber, om at identificere, rekruttere og træne ledere, der kan forme fællesskaber.

Det giver en ganske bestemt forståelse af lederskab. Lederskab handler nemlig ikke om at bestemme over andre; det handler ikke om at være den, der bærer hele ansvaret og står for det hele. Det handler derimod om at bygge andre – individer og grupper – op til at kunne nå fælles mål.

Lederskab er at tage ansvar for at sætte andre i stand til at opnå deres formål under uvisse betingelser.

En forening, organisation eller bevægelses styrke udspringer af dens evne til at udvikle lederskab. Lederskabsrige organisationer tilbyder alle medlemmer eller borgere muligheden for at påtage sig lederskab og virke for organisationens mål. Lederskabsfattige organisation samler alle beslutninger og alle opgaver på få skuldre – og har dermed langt sværere ved at mobilisere ressourcer hos folk og nå sine mål.

Du kan læse mere om metoderne i lederskabsudvikling i vores metodebeskrivelse.

 

 

“Hvis folk ikke tror de har magten til at løse deres problemer, så vil de slet ikke overveje hvordan de kan løse dem.”

Saul Alinsky

“In democratic countries knowledge of how to combine is the mother of all other forms of knowledge; on its progress depends that of all the others.”

Alexis de Tocqueville

Movements have narratives. They tell stories, because they are not just about rearranging economics and politics. They also rearrange meaning. And they’re not just about redistributing the goods. They’re about figuring out what is good.
Marshall Ganz