UDDANNELSESTILBUD - Huset DeltagerDanmark

Vi tilbyder en række åbne uddannelsestilbud med udgangspunkt i deltagerbaseret læring og undervisning, som alle er udviklet på baggrund af mere end 10 års praksis med etablering af handlefællesskaber.

ÅBNE UDDANNELSER

Lederskab og Handlefællesskaber

Tiden hvor man kunne nå sine mål ved at sende budskaber og dekreter fra hovedkvarteret er forbi. En ny samskabelsesdagsorden har ramt bredt og folk forventer i dag ikke kun at være stemmekvæg eller frivillige fodtusser underlagt topstyringens taktstok. Fremtiden tilhører dem, der formår at organisere fællesskaber til at nå fælles mål gennem deltagelse og handling – om dette så er i den offentlige,- private- eller civile sektor. Men hvordan former man fællesskaber, så man sætter folk i stand til i højere grad at nå fælles mål? Hvordan kan man metodisk og langsigtet arbejde med at få flere ombord til at gøre mere og med større effekt?

Med denne uddannelse tilbyder vi muligheden for at lære, hvordan det kan gøres gennem udvikling af lederskab. Dit personlige lederskab – og det lederskab, du kan bidrage til at bygge hos de folk, du skal have med på vognen.

LÆS MERE HER

TALENT UDDANNELSER

MENINGSDANNER

Synes du også, der mangler noget i den offentlige debat? Igennem en længere årrække har vi i DeltagerDanmark lavet uddannelser i meningsdannelse med det grundlæggende formål at rette op på en skævvredet debat. En debat hvor nogle bestemte har sat sig på ordet. Vores tilgang er ikke at pege fingre ad dem, der allerede deltager og sidder på debatten, men i stedet at støtte nogle af dem, vi mangler, i at gribe pennen, fatte modet og tage ordet.

På meningsdanneruddannelser ruster vi derfor deltagere med den nødvendige viden, de essentielle redskaber og det altafgørende mod til at tage del i den offentlige debat på baggrund af erfaringer: fra arbejdslivet, fra hverdagen, fra det stille Danmark.

FAGLIG SPYDSPIDS

Faglig Spydspids er et intensivt sparringsforløb med enkelte undervisningsdage rettet direkte og individuelt mod debattørtalenter – dels fra det netop afsluttede hold af Faglig Meningsdanner for at spotte og opdyrke nye talenter. Dels fra de tidligere hold af faglige meningsdannere for at styrke og fortsat udfordre og udfolde allerede eksisterende talenter.

Målet er at træne og styrke deltagerne i at kunne slå igennem: Dels eksternt i den brede offentlige debat (aviser, radio, tv, etc.), dels internt (som fyrtårn i faget/fagbevægelsen: Fagblade, taler på kongresser, oplæg, etc.). Målet er samtidigt at knytte deltagerne tættere til fagets/fagbevægelsens dagsordener.

LEDERSKABSUDDANNELSER

HANDLEKOMPETENCER OG FÆLLESSKAB

Tiden hvor man kunne nå sine mål ved at sende budskaber og dekreter fra hovedkvarteret er forbi. En ny samskabelsesdagsorden har ramt bredt og folk forventer i dag ikke kun at være stemmekvæg eller frivillige fodtusser underlagt topstyringens taktstok. Fremtiden tilhører dem, der formår at organisere fællesskaber til at nå fælles mål gennem deltagelse og handling – om dette så er i den offentlige,- private- eller civile sektor. Men hvordan former man fællesskaber, så man sætter folk i stand til i højere grad at nå fælles mål? Hvordan kan man metodisk og langsigtet arbejde med at få flere ombord til at gøre mere og med større effekt?

Med denne uddannelse tilbyder vi muligheden for at lære, hvordan det kan gøres gennem udvikling af lederskab. Dit personlige lederskab – og det lederskab, du kan bidrage til at bygge hos de folk, du skal have med på vognen.

LÆS MERE HER

Lederskab og Handlefællesskaber

Tiden hvor man kunne nå sine mål ved at sende budskaber og dekreter fra hovedkvarteret er forbi. En ny samskabelsesdagsorden har ramt bredt og folk forventer i dag ikke kun at være stemmekvæg eller frivillige fodtusser underlagt topstyringens taktstok. Fremtiden tilhører dem, der formår at organisere fællesskaber til at nå fælles mål gennem deltagelse og handling – om dette så er i den offentlige,- private- eller civile sektor. Men hvordan former man fællesskaber, så man sætter folk i stand til i højere grad at nå fælles mål? Hvordan kan man metodisk og langsigtet arbejde med at få flere ombord til at gøre mere og med større effekt?

Med denne uddannelse tilbyder vi muligheden for at lære, hvordan det kan gøres gennem udvikling af lederskab. Dit personlige lederskab – og det lederskab, du kan bidrage til at bygge hos de folk, du skal have med på vognen.

LÆS MERE HER