Vi tager, hvad vi kan bruge og gør det til vores - Huset DeltagerDanmark

Når vi i disse år kan se en deltagerbølge vinde frem på tværs af landet, er det præcis som i tidligere historiske perioder under kraftig inspiration udefra. Tag andelsbevægelsen for eksempel. Andelsbevægelsen opfatter vi ofte som noget af det mest danske. Sagen er imidlertid den, at ideerne kom udefra. Det første kooperativ blev dannet, da 28 fattige vævere skabte en brugsforening i Rochdale nord for Manchester i 1844 ud fra principper om kvalitet, overskudsdeling, demokratisk styreform med en stemme per hoved med videre. Den første danske brugsforening, Thisted Arbejderforening, blev oprettet i 1866 – altså mere end tyve år efter væverne sluttede sig sammen. I de efterfølgende årtier vandt andelstanken frem i et omfang uden sidestykke. Ikke mindst takket været den infrastruktur af lokale kraftcentre, man byggede med højskoler landet over, der kun blev styrket yderligere af den åndelige strømning, der lå i grundtvigianismen. Det var en national mobilisering af hidtil uset karakter, hvor staten ganske sigende spillede en relativt lille rolle.

Vi tog, så at sige, hvad vi kunne bruge udefra og gjorde det til vores eget. Og det med tæft og gennemslagskraft. Takket være kombinationen af inspiration udefra og ferm tilpasning og udbredelse hjemme, blev Danmark fundamentalt transformeret.

Spolet frem til dig, synes inspirationen også i disse år at komme udefra. Stadig flere toneangivende fonde taler i dag om kollektiv effekt (se kort video med Mark Kramer) med inspiration fra USA. Og vi har de seneste cirka ti år set, at stadig flere fagforeninger vender tilbage til deres rødder på arbejdspladserne. Det sker, når de opretter organiser-kurser og udformer nye strategier for at vende medlemsudviklingen ved at organisere fællesskaber på arbejdspladserne. Alt det arbejde sker i høj grad gennem inspiration fra udlandet. Her spiller den stadig mere ombejlede tradition for community organising en betydelig rolle som kilde til inspiration og innovation.

Når kommuner, fonde, fagforeninger og nye borgerinitiativer som Medborgerne henter inspiration i netop community organising, er det ikke udtryk for en truende amerikanisering eller en flugt fra vores ‘danske måde at gøre tingene på’, som man ellers af og til kan høre kritikere hævde. Det er tværtimod ganske tro mod den måde, vi altid har forandret os på herhjemme.

Vi tager, hvad vi kan bruge og gør det til vores.

Du kan i øvrigt læse et interview i Altinget med et par af vores samarbejdspartnere og inspirationskilder.