Udnyt chancen til at konvertere et fysisk forløb til et motiveret online publikum

Det kan føles som en stor mundfuld at skulle kaste sig ud i at lave online undervisning, men med disse gode råd kommer du langt.  Folk har både brug for og lyst til at samles i denne tid. Du vil opleve nogle helt nye muligheder for at interagere og skabe plads til læring hos deltagerne. 

1. HAV ET KLART FORMÅL OG PROGRAM
Når I mødes online, skal det stå knivskarpt, hvorfor I mødes, og hvad planen er. Gør formål og program ekstra synligt, ved at lade det stå på den side alle deltagere kan se, når de logger ind. Tjek gerne ind på formålet, og hvor I er kommet til i programmet oftere end ved fysisk undervisning.

2. SÆT FÆLLES NORMER
Det første du skal gøre er at foreslå nogle simple normer for, hvordan I er sammen online. Fx at alle slår lyden fra, så I ikke forstyrres af baggrundsstøj. Hvis man vil have ordet, så markerer man, så du kan give folk ordet. Invitér deltagerne til at bruge chatfunktionen aktivt og til at stille spørgsmål når de opstår. Aftal hvornår der samles op på spørgsmål.

3. FORDEL ROLLER OG SKAB AKTIVITET
Du har brug for hjælp, og ansvar giver engagement. Sørg derfor for at få fordelt roller i starten af din online samling. Du har brug for hjælp til tidsstyring, til at overvåge chatfunktionen og til at skrive noter. Du kan også lave et par aftaler med nogle deltagere på forhånd om at dele historier eller deltage meget aktivt i chatten. På den måde kan du sikre aktivitet fra andre end dig selv. Og aktivitet avler mere aktivitet. 

4. CHECK IN OG CHECK UD MED ALLE DELTAGERNE
Når I er godt fra start med normer og roller, så er det tid til, at alle skal på banen. Jo før alle deltagerne kommer på banen, jo mere engagerede vil de føle sig i online-fællesskabet. Og det giver dig en føling med, hvor deltagerne er, så du bedre kan ramme dem og deres behov. Stil et spørgsmål i chatten eller lav en kort runde, hvor alle f.eks. udtrykker med et enkelt ord, hvordan de har det. Gør det samme, før I slutter af. 

5. TAL MAX 2 MINUTTER AD GANGEN
Det er svært at koncentrere sig længe af gangen på skærmen. Online formaterne skal være korte, målrettede og gerne energifyldte for at deltagerne bevarer fokus. Skal du ombryde hele kursusdage, så del dem op i bider med opgaver, øvelser og skærmfri pauser imellem. Brug 2 minutters-reglen til at huske dig selv på, at du max bør tale 2 minutter, før du involverer deltagerne eller laver et skift i form og indhold.

6. BRUG CHATTEN OG AFSTEMNINGER TIL AT INVOLVERE FOLK
Du kan bruge chatfunktionen eller funktionen meningsmåling til at involvere folk og få en føling med, hvor deltagerne er. Nogle platforme har også mulighed for en fælles tavle eller whiteboard, der inviterer til interaktion. Læs interessante svar op undervejs og bed evt.  pågældende deltager uddybe.

7. BRUG GRUPPERUM TIL AT BYGGE RELATIONER OG KOMME I DYBDEN
Mange online-programmer skaber mulighed for, at du kan dele deltagerne op i små grupperum, hvor de kan tale mere frit fra leveren, bygge relationer og f.eks. sparre om et emne. Sørg for at give deltagerne klare instruktioner (gerne skriftlige) om formål med sparringen og tidsrammen, før du sender dem ud i disse “break-out rooms”. Har du mulighed for det, så rekrutter gruppeværter til hver gruppe forinden, det øger kvalitet og udbytte.

8. SKAB FORPLIGTELSE
Før I slutter online samlingen af, så lav nogle fælles aftaler om, hvad hver deltager skal gøre efterfølgende. Det forpligter at sige det højt. I kan bruge live-referat metoden, hvor hver deltager kort siger, hvad de har tænkt sig at gøre, mens en person skriver det ned i et fælles dokument, som alle deltagerne kan se og redigere. Se mere under tekniske tips.

9. SKAB BEGEJSTRING VED AT KLAPPE SAMMEN
Når I er lykkedes med en fælles opgave, så bed alle deltagerne om at slå lyden til og lav en fælles klapsalve eller syng et vers. Det skaber smil på læberne og en følelse af, at vi er mange sammen, selvom vi er hver for sig.

10. VÆR GERNE TO VÆRTER
Hvis det er muligt, så vær gerne to værter, så I kan hjælpe hinanden. Så kan den ene dele skærm og stå for indhold, mens den anden kan være opmærksom på teknik, overvåge chatten og være i dialog med deltagerne på tekst.

Husk at vi også har fem enkle tips til det tekniske og en hjælpepakke, med webinarer eller rådgivning, hvis du har brug for at sparring for at komme igang.