DeltagerDanmarks fejrer fem-års fødselsdag her i januar, men fejringen må desværre vente til, vi kan være rigtigt mange samlet. Ikke desto mindre er fødselsdagen en anledning til, at vi har kigget grundigt på vores hidtidige strategi, indsatser og organisering. Vi er vanvittigt stolte af, hvad vi har opnået de sidste fem år, men tiden kalder også på nye svar. Derfor lancerer vi en ny strategi for og organisering af vores arbejde.

 

Ny strategi med tre samfundsmål 

Strategiens omdrejningspunkt er en fokusering på tre udvalgte samfundsopgaver: et godt arbejdsliv, grøn omstilling og sammenhængskraft i et flerkulturelt samfund. Områderne er valgt med baggrund i vores samlede vision om at styrke fællesskaber, skabe lige muligheder og inspirere til håbefuld handling. 

Selvom vi vil investere i og fokusere på disse områder, er vi åbne for samarbejder indenfor andre felter, så længe de understøtter vores overordnede vision, og vi har ressourcerne til at levere et godt stykke arbejde. Det vil vi ikke altid have, så vores partnere vil i højere grad end tidligere opleve, at vi nogle gange er nødt til at sige nej til opgaver. 

Med strategien vil vi også prioritere udviklingen af DeltagerDanmark som en visionær arbejdsplads, hvor vi tiltrækker og udvikler de dygtigste medarbejdere i landet indenfor folkelig deltagelse og lederskab. Vi lancerer vores eget interne akademi for træning i lederskab, og vi har allerede udviklet en ambitiøs model for medarbejdernes faglig-personlige udvikling koblet til den fælles strategi og det personlige kald. Det glæder vi os til at fortælle mere om. 

 

Ny organisering med fordelt lederskab

Med strategien følger også en ny organisering. Vi vil organisere vores arbejde efter de principper, vi anbefaler andre: fordelt lederskab og et ‘dobbelt styresystem’, hvor den formelle ledelse suppleres af uformelt og netværkspræget lederskab omkring vores samfundsmål. Det betyder, at vi vil organisere os omkring vores mål i tre netværksgrupper – bobler – der hver har deres fokus omkring klima, arbejdsliv og sammenhængskraft med hver deres fanebærer. Samtidigt opretter vi en læringsgruppe, som skal levere på vores mål om at alle fra studenter til direktører skal udfordres og udvikles til at blive endnu dygtigere. Samlet set delegerer vi med den nye model mere lederskab til vores dygtige medarbejdere. 


Det betyder bl.a. at:

   • Mia Jo Otkjær vil efter endt barsel blive fanebærer – strategisk programansvarlig – for vores vigtige mål omkring arbejdsliv og lede en gruppe omkring det.
   • Dan Holt Højgaard vil overtage det strategiske ansvar for økonomi, organisation og ressourcestyring på tværs af arbejdspladsen.
   • Ruth Gøjsen vil blive strategisk ansvarlig for læring, og dermed for at drive os frem mod at blive en arbejdsplads med vidtgående muligheder for og forpligtelse til læring og udvikling for alle fra studenter til direktører. 
   • Ane Stær Nissen vil blive faglig chef og indtræde i arbejdet med den formelle personaleledelse af konsulenter.

Samlet set håber vi, at vores partnere oplever et endnu mere fokuseret og dygtigere DeltagerDanmark i de kommende år. Vi har samtidigt en forhåbning om, at vores arbejde med fordelt lederskab og medarbejderudvikling på sigt også kan inspirere andre organisationer og arbejdspladser.   


9 nye ansigter i DeltagerDanmark 
Med en ny startegi og nye projekter følger også en forøgelse af medarbejdergruppen i DeltagerDanmark. Derfor kan vi med stor glæde fortælle, at vi i løbet af 2020n har ansat 9 nye medarbejdere. Det gælder både konsulenter, en chefkonsulent og juniorkonsulenter. Læs mere om vores nye kolleger her. 
 

Åben for nye samarbejder
Står du som medarbejder eller leder overfor en ny spændende opgave, der handler om et godt arbejdsliv, den grønne omstilling og sammenhængskraft i et flerkulturelt samfund, så tøv ikke med at kontakte os for at starte en uforpligtende dialog om et nyt samarbejde. Du kan skrive til os på info@deltagerdanmark.dk