Foto: Jesper Guldbrandsen

 

Af Mia Jo Otkjær

Deltagereffekten: Flere og flere organisationer, foreninger og virksomheder beskæftiger sig med involvering, organisering og engagement. Her får du fem gode grunde til, hvorfor du skal hoppe med på deltagerbølgen.

 

I fagbevægelsen bliver der lagt strategier for, hvordan man bliver den organiserende eller involverende fagforening, og organiseringsmedarbejdere bliver ansat i ét væk. Også i NGO-verdenen er der fokus på nytænkning i organiseringen af medlemmer og frivillige, mens mange kommuner i flere år har været optagede af borgerinddragelse og samskabelse.

Men hvorfor egentlig? Jo, det er ret enkelt: Fordi det har en effekt, når vi får flere med. Vi kalder det Deltagereffekten – og det er den effekt, der har givet navn til vores nye bog.

Her er de fem stærkeste grunde til at involvere flere i det frivillige, faglige eller politiske arbejde:

 

#1 Flere stemmer giver mere legitimitet og gennemslagskraft

Ved at øge deltagelsen får man flere stemmer til at forstærke budskabet. Når kolleger, medlemmer, borgere eller aktive er med til at hæve stemmen, øger det legitimiteten og gennemslagskraften.

 

#2 Flere hjerner betyder bedre løsninger

Når vi får flere med, er vi flere hjerner, der kan hjælpe med udvikle bedre løsninger. Samfundet er blevet mere komplekst, og forandringernes hastighed øges. Derfor er der behov for at flytte beslutninger tættere på der, hvor problemerne erfares. Det bestræber kloge virksomheder og organisationer sig på verden over. Og det skal vi også mestre, hvis vi skal levere relevante svar på samfundets største udfordringer. En ildsjæl, der kan aktivere andres viden og ideer, vil stå langt stærkere i dialogen om konkrete løsninger.

 

#3 Flere hænder betyder, at vi kan nå mere

Gennem deltagelse får man også flere hænder og kan derfor nå mere. Er der én ting, der er fælles for alle ildsjæle, er det denne: Tiden slår simpelthen ikke til! Ved at bygge hold op omkring sig, kan der blive overskud til at nå mere. Og designer man aktiviteter med deltagereffekt for øje, kan de ofte øge ressourcer – fremfor kun at forbruge dem – fordi flere mobiliseres til at deltage.

 

#4 Flere ambassadører giver flere medlemmer og mere loyalitet

Deltagelse kan også betyde flere ambassadører, der kan øge loyaliteten og skaffer flere støtter, hvis de motiveres til at række ud til folk omkring dem i deres netværk. Netop markant flere støtter – fx i form af medlemmer – er et meget vigtigt mål for især mange dele af fagbevægelsen på det private arbejdsmarked, hvor organiseringsgraden har været nedadgående i en årrække, og for NGOer og foreninger, hvis tilskud afhænger af medlemstallet.

 

#5 Fælles sejre giver større sammenhold

Når man er fælles om at deltage i arbejdet, opnår man også fælles ejerskab til successer og resultater. Det giver større sammenhold. Når kolleger, medlemmer, borgere eller aktive er med til at skabe forandringer, ændrer det også deres forhold til det, vi laver. Det fører til et mere levende demokrati. Deltagelse – at udrette noget sammen – er med til at forme et fællesskab, et stærkt ‘vi’. Forskere kalder det, at: “arbejde fører til kærlighed”, og deres resultater viser at folk værdsætter de produkter, de selv har været med til at skabe, højere end dem, de blot får serveret færdige – den såkaldte “IKEA-effekt”. En indsigt om betydningen af ejerskab, som organisationer og foreninger historisk er bygget på – og i disse år genopdager og genopfinder på nye måder.

 

Læs mere om, hvorfor vi skal involvere, men også hvordan man kan gøre det, i bogen Deltagereffekten.