LYTTEFORLØB: LYT, FORTOLK, ENGAGER – OG INNOVÉR

Omend vi omgiver os med vores medlemmer, kunder og medarbejdere på daglig basis, er det sjældent, at vi blot lytter til dem

Hvornår har du sidst talt direkte med et af dine medlemmer, dine medarbejdere, dine kunder eller dine frivillige?

Omend vi omgiver os med vores medlemmer, kunder og medarbejdere på daglig basis, er det sjældent, at vi blot lytter til dem. Alt for ofte er samtalen drevet af, at vi vil have noget konkret ud af dem. Vi vil have dem til at viderebringe vores budskaber, melde sig ind, købe noget, møde op, donere penge.

Det betyder, at vi som organisation eller som ledelse, alt for ofte lader vores egen opfattelse af, hvad der er vigtigt og antagelser om hvordan virkeligheden ser ud, udgøre grundlaget for vores strategiske beslutninger. Eller vi udsætter folk for surveys, spørgeskema og fokusgrupper. Det er sjældent vi “bare” lytter.

Typiske tegn på, at det som organisation er tid til at lytte, kan være medlemstilbagegang eller manglende opbakning til organisationens aktiviteter. Det kan være, at I oplever en kløft mellem medlemmerne og jeres egen organisationskultur? Eller en grundlæggende forvirring over hvordan, og hvorfor, medlemmernes følelser, værdier, interesser og behov forandrer sig.

 

Hold kæft og slå ørerne ud

At lytte er ikke det samme som at spørge. Det er ikke det samme som en survey eller meningsmåling. Aktiv lytning er en dybdegående kvalitativ metode til at undersøge og udforske din målgruppes livsverden, frivilliges egentlige udviklingspotentiale og medarbejderes faktiske praksis. Vi benytter os ofte af en eksplorativ fænomenologisk tilgang, hvor vi sætter en ære i at forstå, hvordan din målgruppe tilskriver verden mening og hvilken rolle din organisation spiller i denne verden.

Den, der lytter er en vigtig part i en samtale, og faktisk en særdeles aktiv part. Forandringer kan ske, blot ved at vi begynder at lytte aktivt. I en kombination af fænomenologisk metode og en organiserende tilgang arbejde vi ofte efter mantraet: Lyt – Fortolk – Engager.

I DeltagerDanmark lytter vi ikke for jer, men hjælper jer til at blive bedre til at lytte. Vi bruger nemlig lytteforløb som en aktiv del af organisations- og strategiudvikling. Vi uddanner og engagerer jeres medarbejdere i at blive en del af lytteprocessen, så de efterfølgende bærer historierne ind i organisationen og naturligt bliver forandringsagenter.

Med afsæt i lytteforløbene hjælper vi med at identificere indsigter om din målgruppes behov og betydningen for jeres organisation. I dialog med jer udvikler vi anbefalinger til, hvordan din organisation kan udnytte potentialet i indsigterne.

 

Vi træner og rådgiver i, hvordan du:

  • Gennemfører lyttekampagner, hvor organisationens kernefolk aktiveres i en lytteproces der bringer jer tættere på jeres medlemmer eller medborgere, potentielle medlemmer og aktive.
  • Laver gennemdesignede lytteforløb som input til din organisations strategiske arbejde
  • Kan gøre ‘lytning’ til en fast del af din organisatoriske praksis
  • Bearbejder og omsætter lytteforløb til innovation og nytænkning af strategi, organisation eller ydelser gennem eksperimentering og udvikling og test af prøvehandlinger ,

Kontakt

Ane Stær

Chefkonsulent
asn@deltagerdanmark.dk / (+45) 51 94 35 15

Tilmeld dig vores nyhedsbrev