ORGANISATIONSANALYSE

Organisationer må hele tiden må forholde sig til sig selv, i relation til omverdenens udvikling.

Organisationer eksisterer i en konstant foranderlig og dynamisk verden. Det betyder, at vores organisationer hele tiden må forholde sig til omverdenens udvikling – til kriser, muligheder og behov, der forandrer sig. Men det er ofte lettere sagt end gjort. For hvordan tilpasser man sig som en organisation befolket af mennesker med egne aspirationer?

Organisationsudvikling sker kontinuerligt, når vi lærer af hverdagens udfordringer, fejl og succeser. Alligevel er vi nødt til at tildele udviklingen af vores organisation specifik opmærksomhed. Som organisation må vi samle os om organisationsudvikling. Både når, og endnu vigtigere, inden krisen kradser.

I DeltagerDanmark har vi god erfaring med at starte forandringsprocesser med dybdegående kvalitative analyser af målgruppens behov, tanker og forestillinger indsamlet i eksempelvis lytteforløb. Se f.eks. vores samarbejde med Dansk Magisterforening.

Analysen hjælper til at stille skarpt på, hvor man skal starte og hvad som egentligt er påkrævet. Er det organisationens strukturer, der skal justeres, skal teknologi og metoder opdateres, eller kræver det i virkeligheden en ny måde at organisere både medarbejdere og deres opgaver? Hvordan spiller organisationskulturen ind, og hvad med de fysiske rammer? Eller skal man i virkeligheden starte med vision, værdier og målsætninger?

I DeltagerDanmark hjælper vi jer med at analysere jer frem til, hvor der skal stilles skarpt. Både i forhold til den daglige læring og udvikling, såvel som i forbindelse med større udviklingsprocesser eller -projekter.

 

En involverende analyseproces kickstarter selve forandringen som I ønsker

I DeltagerDanmark laver vi inddragende organisationsanalyser, hvor vi anvender inputs fra medarbejdere og ledere via involverende processer. Vi hjælper jer med at identificere, hvordan jeres egen organisationskultur og struktur opleves fra forskellige positioner i jeres organisation. Vi hjælper jer med at afdække hvilke ubevidste antagelser om målgruppen, der er afgørende for jeres beslutninger. I DeltagerDanmark arbejder vi bevidst med, hvordan organisationsforandringer allerede starter med nye erkendelser hos nøglemedarbejdere i en analyseproces.

 

I DeltagerDanmark udfører vi, og rådgiver om, organisationsanalyser som:

  • Samler og organiserer den viden, som er allerede er til stede i din organisation
  • Skaber inddragende processer med organisationens nøgleaktører
  • Tager højde for variabler som struktur, opgaver, organisationskultur, historie, medarbejdersammensætning med mere
  • Tager højde for udefrakommende muligheder og faldgruber
  • Gør den allestedsnærværende kompleksitet håndterbar, og anviser rum og mulighed for at handle på analysens resultater

Kontakt

Ane Stær

Chefkonsulent
asn@deltagerdanmark.dk / (+45) 51 94 35 15

Tilmeld dig vores nyhedsbrev