Den involverende organisation

DEN INVOLVERENDE ORGANISATION De bedste løsninger kommer, når vi involverer de mennesker, det handler om. Hver medlemsorganisation med respekt for sig selv har efterhånden en medlems- og frivilligstrategi. Kommune efter kommune arbejder i dag med samskabelse og...

Ledelse af frivillige

LEDELSE AF FRIVILLIGE Frivillige er aktive medskabere og medudviklere af vejen mod vores mål Arbejdet i mange foreninger og organisationer beror på engagerede frivillige. Endnu flere ønsker at tiltrække og involvere flere frivillige. Men hvordan tiltrækker og...

Organisering

ORGANISERING Fra rekruttering til problemløsende fællesskab Mange medlemsorganisationer har i dag strategier for at arbejde organiserende. Nogle taler om fastholdelse af medlemmer, andre om involvering og mange om rekruttering. Typisk tegner der sig to modsatrettede...

Engagér folk ved at starte med: ‘hvorfor’

Engagér folk ved at starte med: ‘hvorfor’ Forandring drives frem af det engagement, du kan fremelske hos folk. Du kender det måske. Du forestiller dig, at dine velgennemtænkte planer for din organisation leder til udvikling og forandring. Men det sker bare ikke. Er du...