Deltagereffekten: Sådan engagerer du flere i din organisation, forening eller dit frivilligdrevne fællesskab

Seks dages uddannelse i at skabe forandring gennem fællesskab

Hvordan former du fællesskaber, så du sætter folk i stand til i højere grad at nå fælles mål? Hvordan kan du metodisk og langsigtet arbejde med at få flere ombord til at gøre mere og med større effekt? Med denne uddannelse tilbyder vi muligheden for at lære, hvordan det kan gøres gennem udvikling af din personlige værktøjskasse til at skabe handlekraftige fællesskaber. Som deltager bliver du trænet i den tilgang og de værktøjer til involvering og organisering, som vi har udviklet i samarbejde med danske fagforeninger og internationale eksperter. 

Hvem kan deltage?

Uddannelsen gennemgår værktøjer og tilgange fra bogen, ‘Deltagereffekten’, hvis cases har afsæt i arbejdsliv. Derfor er uddannelsen målrettet erfarne valgte og ansatte i fagforeninger, men vil dog også være relevant for valgte og ansatte i NGO’er, foreninger og frivilligt drevne projekter. På uddannelsen forholder vi os til, hvordan man arbejder med opgaverne i sin egen organisation.

Med uddannelsen får du:

 • Indføring i metoder og værktøjer til at skabe handlekraftige fællesskaber gennem involvering og organisering.
 • Introduktion til og træning i de seks centrale organiseringsopgaver.
 • Erfaring med udvikling af egne projekter, der skal omsætte værktøjerne til brug i din hverdag – og skabe meningsfuld forandring omkring dig.

Du bliver trænet i at:

 • Skabe relationer og sammenhold mellem kolleger, medlemmer/aktive.
 • Forstå kolleger og medlemmer/aktive bedre, så I kan opbygge vigtig viden om jeres fælles værdier og ressourcer.
 • Motivere kolleger og medlemmer/aktive gennem fælles fortællinger.
 • Involvere flere, så der bliver skabt holdånd og løftet i flok.
 • Skabe resultater og forandring gennem fælles handling.
 • Rekruttere flere medlemmer og aktive, så fællesskabet bliver større og stærkere.

Opbygning

Uddannelsens opbygning afhænger af deltagerkredsen, og modulerne sammensættes derfor på baggrund af deltagernes behov.

Uddannelsen forløber over tre moduler af hver to dage i andet halvår af 2021:

 1. Modul 1: 22. og 23. september 2021
 2. Modul 2: 7. og 8. oktober 2021
 3. Modul 3: 23. og 24. november 2021

Modulerne består af et mix af oplæg, caseeksempler og praktiske træningssessioner, hvor du som deltager udvikler dine evner til involvering og organisering i praksis.

Uddannelsen lægger op til udstrakt aktiv deltagelse, og du forventes at arbejde med værktøjerne mellem modulerne for opnå din personlige mestring via learning by doing.

Lokation, tilmelding og pris

Lokationen er hos Landsforeningen for socialpædagoger, Sal A, Sorøgade 6, 2100 København Ø. Dog er der mulighed for, at nogle af modulerne gennemføres ved online undervisning.

Tilmeldingsfrist er 1. august 2021, og uddannelsen gennemføres kun ved tilmelding af min. 15 deltagere.

Prisen er 16.495 kr. Der ydes rabat til foreninger, der primært er drevet af frivillige og har færre ressourcer.

Man kan med fordel deltage med kolleger eller det team, man arbejder med til hverdag.

Dette kursus er en mulighed for at få praktiske erfaringer med de værktøjer der bliver introduceret i bogen ‘Deltagereffekten’. Som deltager får du dit eget eksemplar af bogen.

Bogen indeholder inspiration fra over 40 forskellige fagligt aktive på tværs af fagforeninger og arbejdspladser, og værktøjer og tips til arbejdet med organisering og involvering.

Kursusansvarlig

Ane Stær Nissen Chefkonsulent

Kontakt: asn@deltagerdanmark.dk / (+45) 51 94 35 15

Tilmeld dig vores nyhedsbrev