DEN INVOLVERENDE ORGANISATION

De bedste løsninger kommer, når vi involverer de mennesker, det handler om.

Hver medlemsorganisation med respekt for sig selv har efterhånden en medlems- og frivilligstrategi. Kommune efter kommune arbejder i dag med samskabelse og borgerinddragelse, ligesom virksomhederne har indarbejdet kundefokus og brugerdreven innovation som faste buzzwords.

Hvad kalder I det hos jer?
Men på trods af et stort fokus, så kæmper mange organisationer alligevel med at aktivere og involvere deres medlemmer, borgere, frivillige eller kunder. For det er ikke så ligetil. Nogle løsninger ender som ligegyldige halehæng til kerneopgaverne, i andre forvandles ‘involveringen’ til isolerede driftsopgaver. “Ja du skal da være med, vi mangler netop én til at hænge plakater op, men kun til at hænge plakater op”.

Der er meget at hente, hvis du formår at involvere og engagere de mennesker, der befolker din organisation, eller landskabet omkring den. I DeltagerDanmark er vores erfaring ganske enkelt, at planlægningen af forandringsprocesser og almen drift kan drage stor fordel af inddragelse af folk som er en del af den daglige praksis.

De bedste løsninger kommer ved at have både et system og en kultur for involvering af de mennesker; af jeres medarbejdere, frivillige og andre, som til hverdag mærker udfordringerne på egen krop gennem deres virke. For de har faktisk evnen til finde frem til de bedste løsninger for både dem selv og for organisationen, via den viden de allerede besidder, via samarbejde og fælles handlen.

 

Der er værdi i fællesskabet, og fællesskabet skaber værdi

I DeltagerDanmark hjælper vi organisationer, foreninger og virksomheder med at udvikle meningsfulde muligheder for deltagelse i drift, problemløsning og forandringsprocesser – for medlemmer, medarbejdere, kunder, frivillige, eller støtter.

Vi oplever, at folk gerne vil engagere sig – men det skal være på en meningsfuld måde.

Set fra vores perspektiv, så handler det om at skabe og organisere fællesskaber via meningsfuld deltagelse og handling. Fællesskaber som både er i og omkring vores organisationer og foreninger.

 

Vi rådgiver og underviser i hvordan:

  • I kan involvere medlemmer, medarbejdere, kunder, frivillige, og støtter i tilrettelæggelse af både udvikling og drift
  • I former fællesskaber i og omkring jeres organisation, virksomhed eller forening
  • I kan skabe de rigtige løsninger på både de små og store spørgsmål sammen, hvordan I kan skabe innovation i fællesskab
  • I kan skabe meningsfulde muligheder for deltagelse
  • I langsigtet og strategisk kan arbejde med deltagelse og involvering som en del af jeres organisatoriske praksis

 

Oplæg, workshop eller kursusforløb – skal vi skræddersy en løsning til Jer?

Er du interesseret i at høre mere om vores arbejde med forandringsskabende fællesskaber,
eller i at arbejde hands-on med det i et workshop format eller uddannelsesforløb? Vi har mange års erfaring med at sammensætte løsninger til vidt forskellige partnere, så både indhold og form matcher netop jeres ønsker og behov.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Kontakt

Rune Baastrup

Direktør
rb@deltagerdanmark.dk / (+45) 41 77 45 75

Tilmeld dig vores nyhedsbrev