Det er motivation, der skal til, hvis du vil engagere folk til at gøre noget sammen med dig. Det handler om at bevæge andre, og det kræver, at du både kommunikerer til hjernen og til hjertet. Her får du en guide, hvordan du kan bruge historiefortælling til netop dét. 

Af: Petrine Holm

 

Motivation, emotion og motion er ord, der alle stammer fra samme grundstamme: motor. Det er, fordi motivation har at gøre med det at bevæge. Det er ikke tilfældigt, for det er vores følelser, der fortæller os, hvad der motiverer os til at handle.

I arbejdet med at motivere folk er historiefortælling et af de mest effektfulde redskaber. At fortælle historier er en afgørende metode til at vække de følelser, der muliggør handling. Det er en metode til at overvinde de følelser, der bremser handling.

 

Start med hvorfor
Engagerende kommunikation starter med hvorfor – og ikke med hvad. Når du fortæller en historie om, hvorfor du valgte at blive engageret, vækker du langt større nysgerrighed, end hvis du nøjes med at beskrive, hvad du går rundt og laver, hvad din titel eller dit CV er, eller hvordan du gør det. Det gør det langt nemmere for andre at tale med og dele, hvad de har på hjerte.

Når man kommunikerer til hjernen, er det vigtigt, at man har styr på fakta, og at man kan forklare, hvordan en bestemt handling kan medføre resultater. Når man kommunikerer til hjertet, så hjælper man folk til at mærke, hvorfor det er betydningsfuldt.

 

Historiefortælling som redskab til at motivere
Stærke offentlige fortællinger består ifølge forskeren og aktivisten Marshall Ganz af tre dele: ‘mig’, ‘os’ og ‘nu’.

Effektfulde fortællinger forbinder den enkeltes personlige historie – historien om mig – med en historie om os, der levendegør kollektive erfaringer og værdier, og viser med en historie om nu, hvordan disse værdier er udfordrede og kræver af os, at vi handler.

Her kommer en guide i tre trin til, hvordan du kan gå i gang med at motivere gennem historien om mig, historien om os og historien om nu.

 

Trin 1: Historien om mig
Du fortæller historien om mig, så andre forstår dig. De skal opleve de værdier, der motiverer dig til at handle. Nøglen er at fokusere på de øjeblikke her i livet, hvor du har foretaget valg. Øjeblikke, hvor dine værdier farvede de valg, du tog, som svar på de udfordringer du stod overfor. En historie om mig kan være stærk på grund af det mod, som du viser ved at dele noget af dig selv. Historien skal ikke handle om dine dybeste hemmeligheder. I stedet skal den dreje sig om vendepunkter eller øjeblikke, der har formet dit liv.

En række spørgsmål kan bringe dig på sporet heraf:

  • Hvornår oplevede du første gang vigtigheden af at blive hørt?
  • Hvornår bekymrede du dig første gang om forhold på din arbejdsplads eller i samfundet? Hvorfor?
    Hvornår følte du, at du måtte gøre noget? Hvorfor følte du, at du kunne? Hvad var omstændighedern

Fortællinger har en hovedperson. I historien om mig, er det dig, der er hovedpersonen. Fortællinger er bygget op om en udfordring, et valg og et resultat, som udgør fortællingens plot. Ved at høre personens historie bygget op om et betydningsfuldt valg kan vi forstå en dybere morale.

 

Fokuser på udfordring, valg og resultat i din egen historie
Prøv at tænke på et tidspunkt, hvor du stod over for en udfordring i dit liv, oplevede en situation, der gjorde dig vred, eller måtte træffe et betydningsfuldt valg. Du kan nu grave dybere ved at prøve at besvare de følgende spørgsmål:

Udfordring: Hvorfor følte du, det var en udfordring? Hvorfor var det din udfordring?

Valg: Hvorfor traf du det valg, du traf? Hvad skyldes dit mod (eller mangel på samme)? Hvor kom dit håb (eller din håbløshed) fra? Har dine forældre, bedsteforældre eller andres livshistorier lært dig, hvordan man skal handle i det øjeblik? Hvordan føltes det?

Resultat: Hvordan føltes resultatet af dit valg? Hvorfor føltes det sådan? Hvad lærte det dig? Hvad vil du gerne lære os? Hvilke følelser vil du gerne have, at vi oplever?

 


Trin 2: Historien om OS

En historie om os giver folk mulighed for at “forstå hinanden” og opleve de fælles værdier, som kan inspirere dem til at handle. Fortællingers struktur er stadig en udfordring, et valg og et resultat, men karakteren er nu fællesskabet. Os. Når man føler, at man hører til et fælles vi, så er det, fordi man identificerer sig med en fælles historie og identitet. Prøv at tænke over, hvad der kendetegner historien om det fællesskab, du vil engagere.

Stil dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvad er vores fælles værdier?
  • Hvilken udfordring står vores gruppe overfor? Gør udfordringen virkelig med billeder og historier.
  • Hvad håber vi på? Hvor kommer det håb fra? Hvordan ved vi, at vi kan forandre? Hvordan ville verden se ud, hvis vi kunne skabe den forandring, vi gerne vil?
  • Hvilke historier i dette fællesskab ville inspirere andre til at handle på denne udfordring sammen med os?

Ved at lære at fortælle en historie om os kan du vække disse værdier til live og bruge dem som en aktiv kilde til solidaritet, håb og motivation til at handle. Ligesom i en historie om mig kommer et fællesskabs værdier oftest til udtryk gennem de vigtige valg, fællesskabet træffer: Fællesskabets udgangspunkt, kriser, sejre, katastrofer, modstandskraft og sjove øjeblikke. Historier om os er beretninger om begivenheder, der involverer specifikke personer, øjeblikke, ord osv.

 

Trin 3: Historien om NU
Målet med historien om nu er at opfordre til handling. Du skal fortælle historier, der kommunikerer, hvorfor vi skal handle sammen – og handle lige nu. Du kan starte ved at besvare følgende spørgsmål: 

Udfordring: Hvad er den påtrængende udfordring, der kræver, at vi handler?

Håb: Hvad er kilden til troen på, at vi har en mulighed for at overvinde udfordringen?

Valg: Hvad er vejen til handling? Hvad er det specifikke mål, vi håber at opnå? Hvorfor kan vi nå de mål, hvis vi samarbejder? Hvad er det for et engagement, hver person skal lægge?

En historie om nu skal altid rumme en klar opfordring til handling: “Vil du være med til at_____________?”

 

Guiden er et uddrag fra bogen Deltagereffekten.