Vil I gerne understøtte motivationen hos jeres frivillige, men synes det er uoverskueligt, hvordan I tager det første skridt? Så læs med her, hvordan det gik, da Lær for Livet tog fat i os, for at tage et nærmere kig på frivilligkulturen hos dem.

Vi har haft fornøjelsen af at samarbejde med organisationen Lær for Livet igennem det sidste år. Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn, og frivillige i Lær for Livet arbejder som mentorer for anbragte børn, som de ses med hver eller hveranden uge.

På første workshop vi afholdt med en sej gruppe aktive frivillige blev gruppen hurtigt enige om at der var et behov for at styrke relationer og sparre med andre mentorer, fordi man som frivillig godt kan føle sig alene. Det gav mening for mentorerne at videreudvikle det eksisterende koncept, mentorsparringer, som er et tilbud om at vende problematikker og udfordringer med andre mentorer og en psykolog tre gange om året. Når man nu har stedet at mødes, hvorfor så ikke udvikle det, så det bliver mere bæredygtigt og så man bruger det til at sparre effektivt med andre mentorer?

Lær for Livet har et mål om at sikre bæredygtige frivilligmiljøer, der fastholder de frivillige længst muligt i mentorrollen for det enkelte barn. Som mentor har man alene relationen til barnet. Mentorsparringerne er i Lær for Livet det eneste rum, som mentorerne har til at dele og sparre på de udfordringer, de oplever i det daglige.

Nogle steder fungerer mentorsparringerne rigtig godt, men samtidig blev 9 mentorsparringer aflyst i 2017-18 pga. for lavt fremmøde. Derfor besluttede vi at kigge nærmere på mentorsparringerne for at finde ud af, om der er noget vi kan gøre for at flere får lyst til at bruge dem, og hvordan Lær for Livet kan arbejde med, at formatet og scopet for mentorsparringer bliver mere bæredygtigt.

Organisationen har været virkelig forbilledlig ved at være dybt omstillingsparate i ønsket om at gøre det til et (endnu) bedre sted at være frivillig. Konsulent for frivillighed, Nathalie Kolbjørn Jensen udtaler: 

“Det har været meget interessant at samarbejde med DeltagerDanmark om, hvordan vi bedst muligt får indrettet vores mentorsparringer på en måde, hvor de både opfylder funktionen som supervisionsrum, men også giver mulighed for, at mentorerne kan blive klogere på egen praksis ved at sparre med hinanden. For os er det allervigtigste, at mentorerne føler en opbakning fra Lær for Livet, så de har overskud og mod på en opgave, der til tider kan være svær. Det har vi fået nogle nye perspektiver på, hvordan vi gør, gennem denne proces.”

Tips til at booste frivilligkulturen

Hvis I står i en situation lig Lær for Livets, hvor frivilligmiljøet trænger til et boost, er vores tips:

Undersøg, hvad der motiverer de frivillige nu

I vores undersøgelse af mentorsparringerne, fandt vi, at formatet ikke matchede med det, der faktisk motiverede de frivillige i deres daglige frivillige virke. Derfor tog vi udgangspunkt i, hvad de frivillige brænder for. Hvordan kan de godt lide at arbejde? Hvorfor er det vigtigt for dem, at være frivillig for din organisation? Start en dialog med de frivillige, og snak med dem om, hvorfor de er frivillige, og hvad der motiverer dem til at lægge deres fritid der, til at gøre deres bedste. Byg videre på de præmisser, hvis der er brug for at ændre noget i jeres organisationsstruktur eller -kultur.  

Tænk over, hvordan I kan skabe bedre betingelser for gode relationer mellem de frivillige og på tværs af frivillige og ansatte

Undersøg, hvordan relationerne er mellem de frivillige nu. Kender de hinanden? Har de adgang til hinandens kontaktoplysninger? Bruger de hinanden til at sparre med – både om det, der er svært, men også om det, der er sjovt, ved at være frivillig hos jer? Undersøg, hvordan I bedst kan understøtte stærkere relationer mellem de frivillige, og tænk over, hvordan I kan give dem mere ansvar, så de får mere ejerskab over organisationen.

Start med “small bets”

Lav nødvendige ændringer ved at involvere dem, det handler om gennem eksperimenter med små justeringer, hellere end at udvikle et færdigt koncept som I implementerer på landsplan. Kun ved at prøve jer frem, finder I ud af, hvad fungerer. Et vigtig ekstra win er at de frivillige og andre samtidig får ejerskab over processen og i det lange løb selv vil tage mere ejerskab over at sikre en god og bæredygtigt frivilligkultur.

Se også her, hvordan Sind Ungdom, som havde lignende udfordringer, har arbejdet med at gøre deres frivilligmiljø mere bæredygtigt.