DIALOGVÆRKTØJER

Vi faciliterer komplicerede og svære samtaler – med alt fra 5 til 10.000 deltagere

Alt for ofte kommer deltagerne på konferencer, stormøder, personalemøder, frivilligmøder mv. ikke rigtig på banen. De bliver hverken engageret eller involveret, også selvom mødets dagsorden er super vigtig og aktuel for netop dem. Det er så frustrerende for både deltagere og arrangører.

Den følelse kender vi godt, og vores erfaring er, at det sker alt for ofte. For hvordan er det, man skaber et rum, hvor deltagerne deler personlige erfaringer og bygger videre på hinandens inputs? Hvor der er plads til ægte dialog? Hvor der skabes nye veje for både handling og engagement?

Vi har faciliteret samtaler mellem hele 10.000 tillidsvalgte – på én gang. Vi har faciliteret den svære og følsomme samtale om negativ social kontrol mellem 150 unge som ikke kendte hinanden på forhånd. Vi faciliterer komplicerede og svære samtaler hver uge, for alt mellem 5-50 deltagere.

 

Den åbne og fokuserede dialog

Vi har udviklet en række metoder og helt konkrete fysiske værktøjer til at styrke og understøtte dialogen blandt deltagere i møder, workshops, konferencer, fokusgrupper, udviklingsteams, frivilliggrupper, ledelsesteams med mere. Vi hjælper med at facilitere samtaler, som enten skal åbnes op, for at skabe plads til refleksion, søgen og personlige overvejelser. Eller som skal fokuseres imod udviklingen af konkrete løsninger og håndfaste resultater.

Vi arbejder med alle slags redskaber, fra vores specialdesignede dialogduge, som fungerer som en slags “spilleplade” for samtalen, til dilemmaspil og faciliterede diskussioner og øvelser. Vi anvender digitale redskaber i kombination med klassiske “offline” teknikker, som kan bruges til løbende ‘temperaturtagning”, afstemninger eller dokumentation.

 

I DeltagerDanmark hjælper vi jer til at:

  • Facilitere de bedst mulige rammer for samtaler – uanset hvad disse måtte dreje sig om
  • Opsamle viden, forslag og andre inputs fra jeres deltagere
  • Omsætte jeres deltageres viden og oplevelser til konkrete løsninger
  • Træne facilitatorer og mødeledere i konkrete samtaleværktøjer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev