MEDLEMSINVOLVERING & ORGANISERING

Det er de mennesker som i ønsker at engagere. Det er altså dem som det handler om.

Vi vil allesammen gerne involverer og engagere flere mennesker i vores sag. Men ude i de politiske partier, i fagforeningerne, civilsamfundsorganisationerne og idrætsforeningerne føles det som om, at det bliver sværre og sværre at få folk med. Det er blevet sværere at finde engagerede mennesker til at varetage foreningens tillidsposter. Det er sværere at finde frivillige trænere og andre nøglepersoner.

Spørger man de folk som vi forsøger at inddrage, så fortæller de til gengæld, at vores organisationer opleves som lukkede og svære at engagere sig i, medmindre man er én af dem, som trofast tropper op til den årlige generalforsamling.

Men hvis folk faktisk gerne vil engageres, og vi gerne vil engagerer dem, hvorfor så dette misforhold?

Er det fordi vores organisationer er præget af en traditionel hierarkisk struktur og kultur? Tager man mere udgangspunkt i organisationen selv, frem for i de mennesker som man ønsker at engagere? Måske er der kun én rigtig måde at være medlem, frivillige eller aktiv på? Uanset, så tager vi i DeltagerDanmark altid udgangspunkt i de mennesker som befolker jeres organisation, og i de mennesker som i ønsker at engagere. Det er dem som det handler om.

Folk vil gerne engageres – de vil gerne være med

I DeltagerDanmark hjælper vi organisationer og foreninger med at udvikle meningsfulde muligheder for deltagelse i drift, problemløsning og forandringsprocesser – for medlemmer, medarbejdere, frivillige eller støtter.

Vi oplever, at folk gerne vil engagere sig – men det skal være på en meningsfuld måde.

Set fra vores perspektiv, så handler det om at skabe og organisere fællesskaber via meningsfuld deltagelse og handling. Fællesskaber som både er i og omkring vores organisationer og foreninger. Vi kalder det for handlefællesskaber.

 

Vi rådgiver og underviser i hvordan:

  • I ikke blot involverer, men også engagerer medlemmer, frivillige og støtter i jeres arbejde og organisationer
  • I former og understøtter fællesskaber i og omkring jeres forening eller organisation.
  • I kan skabe de rigtige løsninger på de store spørgsmål sammen, i fællesskab
  • I kan skabe meningsfulde muligheder for deltagelse som hjælper jer til at aktivere jeres medlemmers eller medborgeres ressourcer.
  • I langsigtet og strategisk kan arbejde med deltagelse som en del af jeres organisatoriske praksis

Kontakt

Bjørn Hansen

Direktør
bh@deltagerdanmark.dk / (+45) 41 77 45 72

Tilmeld dig vores nyhedsbrev