TALENTUDVIKLING

Talentudvikling handler både om redskaber, viden og mod. Det handler om at turde at stille kritiske spørgsmål, om at turde at tage lederskab dér, hvor man er

Mange organisationer har et massivt behov for at identificere, rekruttere og udvikle nye folk: aktive, ledere, tillidsfolk, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Behovet for talentudvikling – eller lederskabsudvikling – bliver stadigt større.

Men alt for ofte bliver talent reduceret til en form for iboende naturgivne evner, som nogle mennesker er så heldige at være udstyret med.

Gennem de sidste seks års arbejde med talentprogrammer, mentorordninger og træningsforløb har vi lært, at vi ikke skal gå efter, hvor kloge folk er, eller hvor højt de råber. Vi skal i stedet lede efter motivation og villighed til at lære. Hvis dét er tilstede, så kan man lære resten med den rigtige undervisning. De vigtigste ledere og meningsdannere er ikke altid dem, der stikker næsen frem til at starte med. De skal opfordres og understøttes, og så skal de løbende prøve ting af.

Talentudvikling handler både om redskaber, viden og mod. Det handler om at turde at stille kritiske spørgsmål, om at turde at tage lederskab dér, hvor man er – uanset om man er en del af det formelle ledelsesteam, eller om man er “almindelig” medarbejder, frivillig, medlem eller lignende. Mod skabes først og fremmest ved at designe handlerum, hvor nye folk kan eksperimentere og lære at turde, selvom de nogle gange fejler.

Plads til udvikling af talent skaber udvikling i din organisation

Talentudvikling ikke er en lineær proces; man kan ikke på forhånd beslutte sig for, hvad en talentudviklingsproces skal føre til. Selvfølgelig ved man, hvilke redskaber deltagerne får med sig, men i DeltagerDanmark er vores erfaring, at et talentudviklingsforløb rækker langt ud over forløbets enkeltdele.

Talentfulde medarbejdere, ledere og frivillige, der har gennemgået talentudviklingsprocesser hos os, bliver ofte katalysatorer, facilitatorer og dynamoer i udviklingen af deres organisation efterfølgende.

 

Vi underviser og rådgiver i, hvordan du:

  • Identificerer og udvælger talenter
  • Udvikler talentfulde ledere, medarbejdere og frivillige
  • Udvikler dit eget talent via helt konkrete metoder og værktøjer
  • Giver plads til, at talenter kan udfolde sig i din organisation

Kontakt

Ruth Gøjsen

Chefkonsulent
rg@deltagerdanmark.dk / (+45) 24 94 43 88

Tilmeld dig vores nyhedsbrev