Kære venner og samarbejdspartnere 

2020 har været et vanvittigt år. For alle jer og for os her i DeltagerDanmark. Covid-19 epidemien har medført fyringer, utryghed på arbejdspladserne og isolation. Men den har også medført et øget sammenhold – på afstand – og nye metoder til at arbejde sammen og engagere sig. 

Vi har været imponeret af de initiativer, vi har set, og det er vigtigt her i vintermørket, at vi husker dem, fejrer dem og lærer af dem. For os selv gælder det blandt andet kampagnen “Ingen unge skal føle sig alene på FGU – heller ikke derhjemme”,  med den fantastiske bevægelse Modstrøm, som vi selv har været med til at starte. Det gælder arbejdet med at samle forældre til børn med angst for at udvikle handlestrategier i forhold til isolationen under lockdown i samarbejde med Foreningen for børn med angst. Og i det hele taget arbejdet med den digitale omstilling bredt set, hvor vi har set hvordan fagforeninger og NGOer ikke blot har evnet at opretholde arbejdet i en coronatid, men også finde nye veje til at skabe deltagelse. De erfaringer skal tages med, også når vi har bekæmpet epidemien.

Da nedlukningen truede, stirrede vi selv ind i mørket af hjælpepakker og hjemsendelser. Men vi valgte at gå i offensiven i en tid, hvor der var brug for fællesskab og håb til at konfrontere isolationen og resignationen. Det lykkedes, og i løbet af 2020 har vi kunnet byde velkommen til fem nye kolleger – en chefkonsulent, en konsulent og tre juniorkonsulenter. Dem kan du læse om her.  

Året har budt på meget mere end digitale opgaver: Vi har blandt mange ting hjulpet en stor NGO med at finde nye veje for det formelle og uformelle demokrati, analyseret politisk selvtillid hos unge flygtninge, arbejdet på udviklingen af et ambitiøst lederudviklingsprogram for civilsamfundet og meget mere. I disse dage er vi samtidigt ved at lægge sidste hånd på vores kommende bog – en opfølger til bogen Deltagereffekten, som har alt undtagen sin endelige titel:) 

I december faldt en kæmpe brik på plads i forhold til vores fremtidige arbejde. Over de næste fem år skal vi satse massivt på at mangedoble den folkelige deltagelse i grøn omstilling. Derfor kommer vi i det kommende år til at ansætte endnu flere nye kolleger. Vi glæder os til snart at kunne løfte mere af sløret for, hvad vi skal! 

Fra 1. januar træder en ny strategi i kraft for DeltagerDanmark. Den betyder en strategisk fokusering på tre samfundsudfordringer, hvor vi vil gøre en kritisk forskel: Det gode arbejdsliv, grøn omstilling og sammenhængskraft i et flerkulturelt samfund. Samtidigt betyder det en ny organisering, hvor vi vil følge vores egne principper for fordelt lederskab og et ‘dobbelt styresystem’, hvor vi forener den formelle styringsstruktur med en netværkspræget organisering omkring vores tre mål. Vi glæder os til at fortælle mere om den nye strategi og organisering – stay tuned!  

Vi glæder os til at se, hvad 2021 byder på – og ikke mindst til en vaccine! 

Vi ønsker jer alle en god jul og et godt nytår!