KONFERENCEPLANLÆGNING- OG AFHOLDELSE

Skal vi arrangere jeres næste konference eller stormøde med udgangspunkt i vores mangeårige erfaring med deltagerbaseret læring og undervisning? 

Hvorfor er det vigtigt at lave engagerende stormøder?

 

Stort set alle danske organisationer er i disse år optaget af, hvordan de kan engagere flere i at skabe konkrete resultater for deres sag eller deres medlemmer. Samtidig holder de fleste danske organisationer stormøder og konferencer hvert eneste år. Det er en traditionel taktik, som desværre ikke altid fører til den grad af handling efterfølgende, som arrangørerne ønsker. 

 

I DeltagerDanmark har vi mange års erfaring med at udvikle stormøder og konferencer, hvor deltagerne oplever fælles motivation for en sag, bliver inspireret til at handle sammen på konferencen samt forpligter sig på at handle, når de kommer hjem.

 

Vi har afholdt stormøder med alt fra unge produktionsskoleelever til pædagoger, soldater, arbejdsmiljørepræsentanter, unge med etnisk minoritetsbaggrund og sygeplejersker. Det vil vi også gerne hjælpe dig med. 

 

Sådan kan du få støtte til at lave engagerende stormøder

 

Til dig, der er i gang med at arrangere et stormøde eller en konference og drømmer om engagere deltagerne til at handle, når de kommer hjem. Vi vil meget gerne støtte dig i at planlægge det bedste stormøde. Vi kan tilbyde sparring og workshops udvalgt efter, hvad der giver mening for dig og dine deltagere.

Vi planlægger, afvikler og rådgiver, i, hvordan du;

 • Designer og faciliterer engagerende stormøder og konferencer
 • Rammesætter konference før, undervejs og efter afvikling
 • Formår at styre og lede samtalerne til jeres stormøde
 • Arbejder kreativt med processen for stormødet
 • Navigerer i modstand og uenighed undervejs
 • Vi planlægger, udvikler og afvikler også hele konferencer fra idé til færdig konference

 

Sparring, oplæg og træning, som vil tilbyder jer undervejs i planlægningen

 • Inspirationsoplæg til planlægningen af stormødet: Der er nogle grundelementer, som går igen på de fleste engagerende stormøder. Dem vil vi gerne dele med dig.
 • Sparring på stormøde som taktik: Et stormøde kan ses som et middel til at lykkes med en sag – hvordan kan vi tænke stormødet som en taktik? Det spørgsmål er centralt i vores sparrings-session, hvor du får støtte til at finde ud af hvilken rolle stormødet spiller i forhold til de store politiske dagsordener i din organisation. Sammen finder vi frem til, hvordan du kan bruge stormødet til at løfte din dagsorden op og engagere dine deltagere i at handle på jeres sag.
 • Sparring på deltagernes brugerrejse: Hvordan udvikler du en brugerrejse for jeres deltagere, så du sikrer dig, at de er motiverede, når de deltager på stormødet samt handler, når de vender hjem igen? Det ved vi en masse om. Derfor tilbyder vi en sparringsession, hvor vi sammen finder frem til en brugerrejse, der matcher jeres mål og rammer.
 • Sparring på motivations og handle-design samt signaturhandling på dagen: At opbygge motivation og handling er afgørende elementer i at skabe engagement på et stormøde. Derfor tilbyder vi en sparrings-session, hvor du får støtte til at finde ud af, hvordan du kan bygge motivation og handling ind i dit design for stormødet. Vi medbringer eksempler på dialogduge og dialogværktøjer og giver dig sparring på, hvordan du kan teste din idé til proces, inden du skal afvikle.
 • Sparring på brug af bordværter: En sparrings-session hvor vi i fællesskab kortlægger, hvem der er de afgørende ankre, der kan sikre, at de enkelte deltagere ved bordene er motiverede og forpligtede på at følge processen samt udvikler en plan for træning af bordværter. Vi medbringer eksempler på programmer for træning af bordværter samt bordværtsguides. 
 • Træning af fortællere og brug af historier på et stormøde: Historiefortælling er centralt for at sikre, at det er deltagernes erfaringer/livsverden, der fylder på dagen og bygger motivation for at handle sammen. Derfor tilbyder vi en 1-dagsworkshop om at bruge historiefortælling som værktøj til at skabe fællesskab og samhørighed. I lærer at identificere potentialet i andres historier og træne dem til at fortælle med overbevisning og effekt.  
 • Workshop i brug af digitale opsamlingsværktøjer: Workshop i at bruge pollev.com som live interaktionsværktøj på dit stormøde

 • Rekrutteringsworkshop: Det er afgørende, at du får det ønskede antal deltagere, når du planlægger et stormøde. Derfor tilbyder vi en workshop, hvor du sætter realistiske mål for antal deltagere, får værktøjer, der hjælper dig til at rekruttere, samt træning i den rekrutterende samtale.

   

 • Opfølgningsworkshop: Efter en intensiv periode vil engagementet ofte tage et dyk. Det er naturligt, men det er vigtigt, at I lægger en strategi for hvordan I udvikler engagement. I en opfølgningsworkshop tilbyder vi derfor sparring på, hvordan du evaluere jeres fælles indsats og udvikler på det engagement, som stormødet har skabt. 

 

 

Skal vi skræddersy et forløb til jer?

 

Er du interesseret i at høre mere om vores arbejde med konferenceplanlægning- og afholdelse? Vi har mange års erfaring med at sammensætte løsninger til vidt forskellige partnere, så både indhold og form matcher netop jeres ønsker og behov.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere.

 

Kontakt

Ane Stær

Chefkonsulent
asn@deltagerdanmark.dk / (+45) 51 94 35 15

Tilmeld dig vores nyhedsbrev