KREATIV OG EFFEKTIV MØDEFACILITERING

Slut med kedelige, uproduktive, langsommelige og energidrænende møder 

Du har med garanti deltaget i din del af kedelige, uproduktive, langsommelige, energidrænende møder, som i sidste ende blot var spild af jeres og af din tid.

Alligevel kommer vi ikke uden om mødet som en fast del af vores arbejdsliv og -kultur. Mødet er der, hvor vi udveksler ideer, diskuterer, udvikler, afvikler og tager beslutninger – store som små.

Men på trods af mødets helt centrale funktion for så godt som al aktivitet i en organisation, får vi for lidt ud af dem. De er tit kedelige og uproduktive og i sidste ende spild af tid. Ofte er vi ikke klogere når vi går fra et møde, end da vi mødte op.

Men det kan vi gøre noget ved!

Det handler om at samle de rette mennesker om bordet eller whiteboardet, det handler om at tage ansvar for både indhold og proces, så der bliver plads til at tale om det, der betyder noget.

Det er en kunst at afholde gode møder og en disciplin at deltage i dem.

Med relativt små og enkle greb kan man forløse de fleste møders potentiale. Det handler om noget så simpelt som at sammensætte en meningsfuld dagsorden, og noget så kompliceret som at undersøge og forstå, hvordan vi taler sammen – og muligvis tage konkrete skridt til at forandre dette.

 

Uenigheder kan føre til udvikling eller stagnation

 

Konflikt og uenigheder er nogle af mødeafholdelsens største udfordringer. Af og til skal der tales om emner, som mange af deltagerne, og måske også mødelederen selv, er særligt investerede i. Emner, hvor følelserne sidder uden på tøjet, og hvor uenighederne kan være vanskelige at håndtere. I DeltagerDanmark undersøger vi, sammen med jer, indholdet af uenighederne og årsagerne til dem. I fællesskab udvikler vi en kollektiv dømmekraft for at kunne afgøre, hvornår en uenighed kan føre til bevægelse og ny læring, og hvornår den hæmmer jer i jeres videre arbejde.

Vi træner og rådgiver både dig og dine kollegaer i, hvordan I kan blive bedre til at afholde, deltage i, og facilitere møder. Vi kommer også gerne og faciliterer møder hos jer, hvis I har brug for hjælp til at undersøge noget specifikt, få nye ideer, eller blot komme videre i samtalen.

 

Vi rådgiver og underviser i, hvordan du;

  • Designer og faciliterer effektive møder
  • Rammesætter møder og dagsordenspunkter
  • Formår at styre og lede samtalen
  • Arbejder kreativt med mødeprocessen
  • Navigerer i modstand og uenighed undervejs

 

Skal vi skræddersy et forløb til jer?

Er du interesseret i at høre mere om vores arbejde med mødedesign og -facilitering? Vi har mange års erfaring med at sammensætte løsninger til vidt forskellige partnere, så både indhold og form matcher netop jeres ønsker og behov.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Kontakt

Ruth Gøjsen

Chefkonsulent
rg@deltagerdanmark.dk / (+45) 24 94 43 88

Tilmeld dig vores nyhedsbrev