Af Sissel Moos

Produktionsskoleeleverne har følt sig overset
Modstrøm er navnet på en ny bevægelse af nuværende og tidligere produktionsskoleelever på tværs af skoler, der kæmper for at blive hørt i uddannelsesdebatten. Initiativet er aktuelt netop nu, hvor produktionsskolerne lukker og bliver erstattet af den nye Forberende Grunduddannelse, FGU. En politisk beslutning, som bekymrer mange produktionsskoleelever, fordi den nye FGU vil give eleverne flere boglige time og mindre tid i værkstederne. Det vil betyde, at unge, der ikke er bogligt stærke, ikke kan følge med og bliver tabt, frygter eleverne. 

Eleverne er samtidig frustreret over, at de ikke er blevet hørt i beslutningsprocessen:

”Vores oplevelse har været, at der er blevet talt hen over hovedet på os. Der er ingen politikere, som har engageret sig i, hvordan vores oplevelse af at gå på en produktionsskole har været. Det er mega-provokerende! Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på, hvor problematisk det er at træffe så store valg uden at invitere os med i processen, og så vil vi gerne have indflydelse på, hvordan FGU’en kommer til at se ud”, fortæller Martine Clante fra Modstrøm i et interview med Altinget. Læs flere af Martines pointer her i interviewet.

Når frustation bliver til forandringer

Frustrationen blev med hjælp fra DeltagerDanmark kanaliseret ind i arbejdet med at starte bevægelsen Modstrøm. Og fredag den 11. februar 2019 gik Modstrøm i luften. Det foregik med champagne og fint besøg af folketingspolitiker Mattias Tesfaye.

Forud for lanceringen havde eleverne i to dage arbejdet med at fortælle deres historier, producere indhold til Modstrøms online univers og udformet ti ønsker til den nye FGU. Det var de ønsker og historier, som de aktive i Modstrøm præsenterede for Mattias Tesfaye, som har været med til at vedtage beslutningen om at lukke produktionsskolerne. 

Lanceringen sluttede med, at Mattias Tesfaye blev udnævnt som ambassadør for Modstrøm, fordi han har lyttet og forpligtet sig på fremadrettet at forhøre sig med Modstrøm, når han er med til at stemme for nye politiske ændringer, der påvirker de unges uddannelse.  

Involvering sker også online

Produktionsskoleelever er en del af en generation, hvor fællesskaber især også eksisterer online. Derfor har vi udviklet et online univers omkring Modstrøm, som skal være med til at engagere de unge i bevægelsen. Her kan alle produktionsskoleelever oprette sig som medlemmer og udgive indhold, som de arbejder med i deres værksteder på produktionsskolerne.

Det har været vigtigt for de aktive hurtigt at opleve, hvordan de kan bidrage til bevægelsen. Og universet har været en led i at give dem nogle rammer, hvor de kan udgive  det, som de er gode til. Det kan være videoer, fotos og tekster i forskellige formater. Ideen er, at det skal fungere som en fælles stemme, der gør produktionsskoleeleverne og deres styrker synlig. Samtidig er det et forum, hvor de aktive kan inspirere hinanden og dyrke deres relationer online.

Se Modstrøms online univers her

 

 

Modstrøm skal blive til en bæredygtig bevægelse

Modstrøm er en bevægelse som på nuværende tidspunkt bliver koordineret af DeltagerDanmark og økonomisk støttet af Egmont Fonden. Men på sigt er det meningen, at Modstrøm skal blive en bæredygtig bevægelse, som kan drive sig selv. Ind til da vil DeltagerDanmark fortsætte arbejdet med Modstrøm og blive klogere på, hvordan vi involvere og organisere unge.