En ny bevægelse af unge omkring produktionsskolerne spirer. MODSTRØM vil være et talerør og handlefællesskab for unge, der ikke tager den lige vej i uddannelsessystemet, og som praktikant skal du være med til hjælpe dem på vej.

Der er lige nu en gruppe af unge, der stille sig i front for at skabe en rummelig og handlekraftig bevægelse, som samler unge omkring de forberedende tilbud. De deler historier og erfaringer fra deres hverdag, og de kæmper for respekt for produktionsskoleelever og indflydelse på deres uddannelse – lige nu formuleret som 10 ønsker til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Og interessen for Modstrøm er stor. Mange vil være med, mange vil lytte og lige nu kan vi ikke følge med. Så efter sommerferien udvider vi sekretariatet, så Modstrøm kan nå ud til flere skoler og sprede sig over hele landet. Det skal du være med til.

Modstrøm er støttet af Egmont Fonden og koordineres af den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark, som du bliver en del af. Vi er en lille flok, der er specialister i at engagere folk i fællesskaber. Vi har store drømme, store armbevægelser og en høj motivation for de sager, vi arbejder med. Sammen har vi en levende, udviklende og til tider kaotisk hverdag, hvor vi knokler det bedste, vi har lært og lærer at leve med lappeløsninger, når det er nødvendigt.

Du vil indgå i et team med en kampagneleder og flere tilknyttede kolleger. Opgaverne er alsidige, og mange bliver først defineret, når vi sammen får idéerne. Vi lægger derfor vægt på en eksperimenterende tilgang, og det skal du have lyst til at være en del af. Du skal for eksempel være med til at:

  •  Træne og understøtte en gruppe unge i lederskab og organisering i bevægelsen – fx ved at planlægge og afvikle lederskabscamps.
  • Udvikle nye metoder, værktøjer og strukturer for, hvordan man kan organisere unge, der går imod strømmen og som insisterer på at handle sammen, når de mødes.
  • Planlægge, koordinere og afvikle kampagneværksteder og andre aktiviteter på FGU-institutioner over hele landet.
  • Skabe en ny form for demokratisk elevbevægelse, som ikke bygger på en klassisk organisationskultur med hierarki og kedelige vedtægtsdebatter.
  • Udvikle kampagner og hjælpe de unge med at omsætte deres frustrationer og erfaringer til politik, håb og handling.

Hvad du studerer er ikke så afgørende. Men det er vigtigt, at du er motiveret for at arbejde sammen med unge på FGU’en og har lyst til, at vi sammen lærer af vores erfaringer undervejs i kampagnearbejdet. Du får løbende vejledning og sparring, og der er rig mulighed for bringe dine egne idéer i spil. Praktikperioden kan tilrettelægges med udgangspunkt i dit studies krav til en meritgivende praktik i efterårssemesteret. Vi supplerer din SU med en erkendtlighed på 3.000 kr. om måneden.

Er du nysgerrig efter at høre mere, så tøv ikke med at give kampagneleder Sofie et kald på tlf. 41 10 05 60.

Ansøgningsfristen er fredag d. 24. maj, men vi indkalder til samtaler løbende og slår til, når vi har den rette kandidat. Så skynd dig at sende din ansøgning og CV afsted til sbl@deltagerdanmark.dk.

Du kan læse mere om Modstrøm her: www.viermodstrøm.dk, og om DeltagerDanmarks arbejde på www.deltagerdanmark.dk.