“Nu ser de på hinanden og ikke hen på en koordinator”

Af Marie Bennike

Giv de frivillige rum til selv at definere både formål og arbejdsopgaver og få en stærkere og mere bæredygtig frivilligkultur. For SIND Ungdom har det ført til, at antallet af både unge, frivillige og klubber er flerdoblet på få år.

Frivilligforeningen SIND Ungdom arbejder for et samfund, hvor unge møder respekt og anerkendelse, når de selv eller deres nærmeste bliver ramt af psykisk sårbarhed. I 2016 satte de sig for at forandre deres organisation. Der var noget, der ikke fungerede: lønnede koordinatorer var ansat til at drive deres lokale klubber rundt om i landet, men koordinatorerne var overbebyrdede, og flere gik ned med stress. Samtidig var engagementet blandt de frivillige lavt.

At dele historier virker

I samarbejde med DeltagerDanmark gik foreningen i gang med at undersøge, hvordan de kunne arbejde med at engagere deres frivillige i arbejdet, samt motivere og bevare samarbejdet med dem. Redskaberne var hentet fra “community organizing”, og særligt brug af historier til at danne relationer og en ny bevidsthed om, hvordan og hvorfor ansvar kan fordeles i et snefnug – skabte mening og værdi for foreningen.

“Langt de fleste frivillige har en historie om psykisk sårbarhed med sig, og når de deler historier med hinanden sker der en meget stærk forbindelse mellem dem. De bliver alle mere bevidste om, hvorfor de alle er med og de har forbundet sig på et helt andet plan. Så vil de hjælpe hinanden langt mere og det tror jeg betyder meget, når man skal påtage sig ansvar og opgaver,” fortæller Galina Nordby, der er daglig leder af SIND Ungdoms sekretariat. Se redskab til at bruge historier her. 

Den nye struktur, sekretariatet i SIND Ungdom igangsatte, indebar for det første et farvel til de lønnede koordinatorer. For det andet blev alle lokale frivilligklubber gradvist omdannet til lokalforeninger med lokalbestyrelser, hvor repræsentanter sidder med i den nationale landsbestyrelse.

“I dag får du lov til at vælge de arbejdsområder, du elsker”

Rasmus Dalsgaard-Andersen, der er frivillig i Viborg, glæder sig over den forvandling SIND Ungdom har gennemgået: ”I dag uddelegeres opgaverne ligeligt mellem alle, frivillige som unge. Og du får lov til at vælge de arbejdsområder, du elsker. I mit tilfælde er det fundraising,” fortæller Rasmus begejstret.

Også Galina beskriver, hvordan de frivillige nu deler ansvaret og føler sig forpligtede overfor hinanden: “Hvor de førhen kiggede hen på en koordinator, så kigger de på hinanden nu. Vi ser virkelig, at de frivillige blomstrer, og at de har fået øjnene op for, at de kan gøre, hvad de vil. Nu venter man ikke længere på, at en anden gør noget for én, man gør det bare selv, og så følger resten med.”

Ikke uden udfordringer

Det har været en lang og svær vej, men resultaterne er ikke til at overse. Historiefortælling og fordelt lederskab har virkelig gjort en forskel og medvirket til en langt stærkere frivilligkultur med højt engagement og fordeling af ansvar.

SIND Ungdom har netop fået en ny satspuljebevilling, men er stadig økonomisk pressede og arbejder på, hvordan de også økonomisk kan blive mere bæredygtige.

Foreningen er pt. i gang med at åbne den 12. lokalklub, og siden 2016 er antallet af klubber mere end fordoblet, antallet af frivillige tredoblet og antallet af unge, de hjælper, firedoblet.

Men med vokseværket følger også nye udfordringer med at tilpasse og videreudvikle både kulturer og strukturer, så foreningen kan modnes yderligere.

SIND Ungdom arbejder for at:

  1. Tilbyde aktiviteter, frirum og stærke fællesskaber, hvor sårbare unge kan møde andre sårbare unge, bryde den negative ring af ensomhed og afmagt og genvinde styrken til at håndtere egen livssituation.
  2. Guide og støtte psykisk sårbare unge til at tage aktivt del i samfundet omkring dem, blive en stemme i den demokratiske debat omhandlende psykisk sårbarhed og således influere og inspirere andre psykisk sårbare unge til at stå frem og deltage i de samfundsmæssige processer.
  3. Nedbryde fordomme og tabuer om psykisk sårbarhed blandt unge gennem information, oplysning og debat.

Vil du læse mere?

Altingets Videnscenter for Civilsamfund har skrevet en lille artikel plus et sammenkog af en længere metodecase, vi har lavet for Obelske Familiefond om vores samarbejde med Sind Ungdom og udviklingen af deres lokale klubber. Du kan komme i dybden med selve vores afrapportering her. Du kan også læse med i Altinget her og her.

Her deler Galina sine tre tips til andre, der ønsker en mere bæredygtig frivilligkultur. Og her er værktøj om historiefortælling og snefnugmodellen.

Hvis du er interesseret i at høre mere kan du kontakte Rune Baastrup på 41 77 45 75 eller mail rb@deltagerdanmark.dk