I det nye år byder DeltagerDanmark velkommen til nye ansigter i ledergruppen, mens en af organisationens stiftere skifter job og fortsætter som bestyrelsesmedlem.  

Vokseværk og ny ledergruppe

DeltagerDanmark har haft vokseværk gennem det sidste år med en stigning fra 10 til 25 medarbejdere og nu følger vi op med vigtige ændringer i ledelsen af organisationen.

2022 åbnes nemlig med et goddag og et farvel: Vi byder velkommen til Flemming Andersen, mangeårig leder i FTF og fra årsskiftet ny chef for bæredygtighed i DeltagerDanmark. Samtidig siger vi farvel til Bjørn Hansen, der var med til at stifte DeltagerDanmark i 2016 sammen med Rune Baastrup. Bjørn tiltræder en stilling som vicedirektør i BUPL 1. februar 2022. 

DeltagerDanmarks vokseværk hænger sammen med en markant øget efterspørgsel efter vores metoder og rådgivning hos både ministerier, regioner, kommuner såvel som virksomheder og civile organisationer. Det kræver en styrket ledelse og mere robuste strukturer. Derfor har DeltagerDanmark justeret sin organisationsmodel og etableret en ny ledergruppe med nye erfarne kræfter ombord, se nedenfor.

Med den nye ledergruppe får vi det helt rette miks af kontinuitet og fornyelse. Det er en ledergruppe, som både kender vores grundlæggende vision, værktøjskasse og kultur, og som samtidigt bringer nye ledelseserfaringer fra andre organisationer og kontekster med ind i den strategiske udvikling af DeltagerDanmark.

Ændringer i ejerskab og udvikling af ny governance 

DeltagerDanmark er en socialøkonomisk virksomhed, som i dag ejes af stifterne Rune Baastrup og Bjørn Hansen. Mens Bjørn fortsætter som bestyrelsesmedlem trækker han sig som ejer. Bjørns andel sælges således formelt til Rune for 0 kr., da det ligger i ideen for socialøkonomiske virksomheder, at man ikke skal trække profit ud af dem. 

Det er ikke planen, at DeltagerDanmark i al fremtid skal være en virksomhed med én ejer. Det matcher hverken vores formål, tilgang eller ambition. Vi skal derfor i bestyrelsen og ledergruppen i årets løb drøfte forskellige scenarier, så vi finder den helt rigtige ramme for at sikre en stadig mere vidtgående realisering af vores fælles formål.

Den nye ledergruppe 

Flemming Andersen (i dag selvstændig og associeret til DeltagerDanmark) vil blive chef for bæredygtighed. Han vil lede et team, der fokuserer på opbygningen af en national alliance og involverende kampagner for grøn omstilling og dermed arbejde på tværs af  øvrige teams.  Flemming kommer til DeltagerDanmark med over 15 års ledererfaring bl.a. som kommunikationschef i hovedorganisationen FTF.  

Ane Stær Nissen (i dag faglig chef) vil blive chef for arbejdsliv og deltagelse og være ansvarlig for arbejdet med at udvikle nye strategier for et godt og trygt arbejdsliv, ikke mindst i samarbejde med vores stærke partnere i fagbevægelsen. Ane har gennem det sidste år både som faglig chef med tværgående personaleledelse og som medforfatter til bogen “Byggesten til fremtidens fagforening” skabt stærke resultater og får nu større råderum med et mere tydeligt team. Ane har været hos DeltagerDanmark de sidste 4 år og før det bl.a. arbejdet i FOA, Pensam og hos Red Associates. 

Dan Holt Højgaard (i dag chefkonsulent) vil blive chef for lokal grøn omstilling og økonomichef. Dan har gennem det sidste år gennem uformel ledelse haft denne funktion, hvor han leder vores arbejde med at bygge nye strategier for træning og lokal organisering af grønne fællesskaber i hele landet. Nu formaliseres rollen og Dan indtræder i ledergruppen. Dan har været hos DeltagerDanmark de sidste små to år og før det bl.a. arbejdet i Dansk Metal, Dansk Byggeri, på Christiansborg samt været uddannelseschef hos Niels Brock.

Ruth Gøjsen (i dag chefkonsulent) vil blive chef for organisation og læring. Ruth har haft ansvar for intern læring gennem det sidste år og vi ønsker at styrke denne rolle samlet set, således at vi samler ledelsesansvaret for læring, organisation og kommunikation under Ruth og samtidigt forankrer disse opgaver strategisk i ledelsen. Ruth har været hos DeltagerDanmark i fem år og før det bl.a. arbejdet for Center for offentlig Kompetenceudvikling og CBS. Samtidigt har hun som forperson i flere foreninger haft direkte ledelsesansvar. 

Rune Baastrup fortsætter som direktør. 

Flemming Andersen er fra januar 2022 ny bæredygtighedschef i DeltagerDanmark.
Flemming Andersen er fra januar 2022 ny bæredygtighedschef i DeltagerDanmark.