VI SPREDER MAGT GENNEM DELTAGELSE

Læs mere om os og vores tilgang her

Om DeltagerDanmark

DeltagerDanmark er en idébåret socialøkonomisk virksomhed. Vi hjælper alt fra medlemsorganisationer over aktivistgrupper til kommuner og ministerier med at nå deres mål ved at engagere borgere, medarbejdere eller medlemmer i at handle sammen på fælles problemer eller drømme.

Vi er specialister i organisering, involvering og engagement og bistår typisk kunder og samarbejdspartnere med konsulentydelser indenfor analyser, uddannelse og træning, konferencer, organisationsudvikling og kampagner.

DeltagerDanmark udvikler og driver desuden egne fondsfinansierede projekter indenfor fokusfeltet unge og chancelighed.

DeltagerDanmark består til daglig af cirka 20 medarbejdere.

DeltagerDanmark er etableret som en uafhængig og selvstændig socialøkonomisk virksomhed, stiftet og ledet af Rune Baastrup og Bjørn Hansen.

Fra det delte Danmark til det deltagende Danmark

Vi arbejder for et samfund, hvor fællesskaber, deltagelse og håb erstatter opdelinger, ulighed og resignation:

Fra resignation til håb 
Fra opdelinger til fællesskab
Fra ulighed til lige muligheder

Vi spreder magt gennem deltagelse.

Magt er evnen til at realisere fælles mål. Vi arbejder for at styrke den demokratiske selvtillid hos flere, for stærke fællesskaber og for at etablere handlemuligheder, hvor flere kan være med. Det gør vi gennem strategi- og organisationsudvikling, rådgivning, analyser, kampagner og træning af både nye aktive og erfarne ledere.

 

Positive fremskridt skabes ved at bringe folk sammen i handling

  • Vi hjælper etablerede fællesskaber – fra medlemsorganisationer over aktivistgrupper til kommuner – med at nå deres mål ved at bygge på borgere og medlemmers aktive deltagelse omkring oplevede problemer og drømme.
  • Vi vil være en katalysator, der opliver og giver håb om positive fremskridt ved at bringe folk sammen om nye fortællinger, nye ideer og nye handlinger.
  • Vi søger at hjælpe mindre initiativer til at vokse sig store ved at udvikle engagerende kollektive identiteter, fortællinger og handlinger der opnår magt til at realisere dybe formål.
  • Vi søger rollen som inspirationskilde for dem, der søger at løse fælles problemer gennem deltagelse og fællesskaber, ved at samle, vise og sætte ord på på folks erfaringer og og bringe deres kræfter i spil på nye måder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev