FORANDRINGSTEORI

Sammenhæng mellem dét vi gør og dét vi gerne vil opnå.

 

Anlægger vi en sti igennem en park, formoder vi at folk vil bruge den. Det gør de bare ikke altid. Der er måske en kortere rute eller en anden vej, hvor man f.eks. ikke får mudder på skoene.

Der kan være mange årsager til, at folk ikke bruger stien.

Forandringsteori skaber overblik over sammenhængene mellem: det, vi gør – og det, vi gerne vil opnå.

Alle processer, projekter og organisationer har en eller flere bagvedliggende forandringsteorier, uanset om den eller de er beskrevne og bevidste eller ej. At se på forandringsteorier hjælper os til at klargøre vores antagelser og skærpe den analytiske præcision, når vi designer nye strategier.

Det lyder forbilledligt enkelt, men er ofte svært at udføre i praksis. Det handler nemlig om at skabe forandringer med og for mennesker. Og mennesker opfører sig ikke altid som vi regner med at de gør. Med forandringsteori kan du afdække, hvordan en nuværende indsats er organiseret, tjekke om nye idéer hænger logisk sammen, eller undersøge om en handling eller et projekt vil give effekt. Både på kort og på lang sigt.

Arbejdet med forandringsteori, eller theory of change, kan bruges til at sikre at handlinger og aktiviteter er effektive allerede fra starten, men også til at nytænke en indsats fuldstændig – sådan at det, du gør faktisk leder til den forandring du ønsker at opnå.

I større projekter om organisationsudvikling eller andre større indsatser er klare forandringsteorier desto vigtigere. Her er det ofte en god ide, at tegne dem op for at komme til bunds i antagelser om årsag og virkning, ressourcer, og forandringsdrivere.

Fra formodninger om, til planlægning af forandringer

At arbejde med forandringsteori handler om at tydeliggøre og teste vores formodninger om, hvad vi gør, og hvad vores handlinger resulterer i. Således at vi helt konkret kan planlægge os til den forandring vi ønsker at opnå. Fra teori til strategi, så at sige.

Formålet med forandringsteori er forenklet sagt, at undgå at anlægge stier som ikke bliver brugt. Derfor er forandringsteori en rød tråd gennem alt DeltagerDanmarks arbejde.

Vi rådgiver i, hvordan du:

  • Skaber forandringer både med og for mennesker
  • Arbejder strategisk og praktisk med forandringsteori og -strategi
  • Omdanner dine forandringsmål til realistiske og målbare delmål
  • Sikrer tydelig forbindelse mellem målsætninger, resultater og aktiviteter
  • Udvikler indikatorer til at teste resultater og indfri målsætninger

Skal vi skræddersy et forløb til jer?

Er du interesseret i at høre mere om vores arbejde med forandringsteori? Vi har mange års erfaring med at sammensætte løsninger til vidt forskellige partnere, så både indhold og form matcher netop jeres ønsker og behov.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Kontakt

Rune Baastrup

ReformAct
rb@deltagerdanmark.dk / (+45) 41 77 45 75

Tilmeld dig vores nyhedsbrev