METODECASE: SIND UNGDOM SKABER HANDLEFÆLLESSKABER

I denne caserapport kan du blive klogere på metoder og resultater bag og finde inspiration til arbejdet med at forme fællesskaber og involvere frivillige på nye måder

Sind Ungdom laver et unikt arbejde med psykisk sårbare unge og frivillige fællesskaber. DeltagerDanmark har siden 2015 arbejdet med Sind Ungdom og understøttet foreningens udvikling med rådgivning og træning af frivillige og nøglemedarbejdere. Med støtte fra Det Obelske Familiefond har vi udarbejdet en metodecase, der beskriver resultater og metoder i arbejdet.

Arbejdet har resulteret i en grundlæggende forandring af Sind Ungdoms måde at organisere frivillige lokale klubber på. Casen er derfor interessant både som et studie i, hvordan man kan arbejde med frivillighed og fællesskaber på. Men også som case på en organisationsforandring, der har vendt op og ned på organisationens praksis.

Baggrund: En forvandlingsproces med ben i community organising

De fleste foreninger arbejder med at rekruttere, engagere og fastholde frivillige som et væsentligt bidrag til at nå deres mål. Det kan ofte være en udfordring. I efteråret 2015 tog SIND Ungdom kontakt til DeltagerDanmark, fordi de ønskede inspiration til at udvikle deres arbejde med de frivillige, samtidig med at de lønnede koordinatorer ofte følte sig overbebyrdede, og flere gik ned med stress. Metodestudiet dokumenterer hvordan SIND Ungdom ved hjælp af DeltagerDanmarks værktøjer tog hul på nye måder at organisere dette arbejde på. På overfladen træder en vigtig beslutning frem: ved at sige farvel til de lønnede lokalkoordinatorer og give de frivillige endnu større ansvar. Det har det taget imod med åbne arme og øget engagement.

Rasmus der er frivillig i Viborg, glæder sig over den forvandling SIND Ungdom har gennemgået. Tidligere udråbte lokalafdelingerne én koordinator, hvilket betød, at alting kom til at gå gennem vedkommende: Faren for udbrændthed og alt for meget ansvar lå lige rundt om hjørnet. Sådan er det ikke længere:

”I dag uddelegeres opgaverne ligeligt mellem alle, frivillige som brugere. Og du får lov til at vælge de arbejdsområder, du elsker. I mit tilfælde er det fundraising,” fortæller Rasmus begejstret.

Grundideen til forvandlingen er hentet fra DeltagerDanmarks arbejde med værktøjer og metoder fra den amerikanske tradition for community organising, hvis hovedtanker er: Hvordan vil det opleves at være aktiv i en forening, hvis den gentænkes som et fællesskab af mennesker, der hver især har noget unikt at bidrage med? Hvordan kan dét at bygge fællesskaber blive til foreningers vigtigste fokus? Og hvis det gøres til omdrejningspunktet at bygge fællesskaber, hvordan hjælper det så foreningen til at nå sine mål og ikke blot blive en hyggeklub? I DeltagerDanmark kalder vi det ”en metode i at udvikle handlefællesskaber”: Fællesskaber af folk, der handler sammen for at nå fælles mål.

I samarbejdet med SIND Ungdom tog vi afsæt i tre forbundne spørgsmål:

  1. Hvordan kan vi styrke SIND Ungdoms lokale fællesskaber, således at de frivilliges engagement og ressourcer udvikles til lokale kollektiver, der tager ansvar for at nå foreningens mål?
  2. Hvordan kan handlefællesskaber drive foreninger som SIND Ungdom  for at øge bæredygtighed, folkelig forankring og impact af foreningens arbejde?
  3. Hvordan kan metoden hjælpe små foreninger med begrænsede økonomiske midler til at undgå nogle af driftsorganisationernes ikke så sjældne følgesygdomme?

 

Metodestudie: gode erfaringer og gratis værktøjer

Metodestudiet består af tre dele, og du kan på nedenstående links kvit og frit læse dig videre ind på metoder og erfaringer:

Hvis du har spørgsmål eller forslag til os, eller ønsker at høre mere om, hvordan metoderne måske kan hjælpe dig i dit arbejde, så kontakt Rune Baastrup direkte via oplysningerne her på siden eller under medarbejdere.

Hvis du vil i kontakt med Sind Ungdom, så finder du dem her

Kontakt

Rune Baastrup

Direktør

rb@deltagerdanmark.dk / (+45) 41 77 45 75

Tilmeld dig vores nyhedsbrev