OMVERDENSANALYSE

Vi eksisterer som organisationer i kraft af vores omverden, ikke blot i kraft af vores indre liv.

“No man is an island” skrev John Donne i år 1624. Det er stadig rigtigt i dag, men ikke kun for det enkelte menneske, det gør sig nemlig også gældende for organisationer, foreninger og virksomheder.

Vi eksisterer som organisationer i kraft af vores omverden, ikke blot i kraft af vores indre liv.

Alle organisation er i et kontinuerligt og omskifteligt afhængighedsforhold til omverdenen, til det samfund som omgiver jer, fra det helt nære til det helt fjerne.

Det er essentielt at din organisation, du og dine kollegaer, holder sig opdaterede på forandringer og skift i den omverden, som I er afhængige af, således at I bedst muligt kan justere både strategi og taktik.

Typisk opdeler vi vores omverdensanalyse i netop en nær- og en fjernanalyse. Det nære omfatter de aktører og interessenter, som din organisation løbende er i kontakt med. Her sker en gensidig påvirkning, fx mellem en medlemsorganisation og dens medlemmer. I den fjerne omverden findes de faktorer, som din organisation ikke kan styre, men som kan yde påvirkning på din organisation.

 

Opdag både faldgruber og muligheder i tide

Det er givet at enhver organisation løbende må forholde sig til ændringer i omverdenen og udnytte de muligheder, der opstår, og samtidig undgå faldgruberne. Er man først faldet i med begge ben, så kan det være svært at gøre skaden god igen.

I DeltagerDanmark arbejder vi indgående med omverdensanalyser, både i omfattende strategiprocesser for samlede organisationer, såvel som i mindre kontekster, når vi eksempelvis vurderer hvordan et projekt bedst kan tilrettelægges.

I DeltagerDanmark er vi specialiserede i at arbejde med organisationer og partnere i civilsamfundet, herunder fagbevægelse, medlemsorganisationer, NGO’er og mindre foreninger. Derfor tilpasser vi omverdensmodellen hertil. Ligeledes samarbejder vi med både offentlige og private aktører, som ønsker at engagerer og organisere borgerne, medlemmerne eller brugerne mfl.

 

Vi rådgiver og underviser i, hvordan du:

  • Bedst samler og organiserer den viden, som er allerede er til stede i din organisation
  • Laver fremtidsscenarier på baggrund af både kendte og uforudsigelige forhold
  • Udfører aktøranalyser til brug i din organisations eller dit projekts strategiske arbejde
  • Laver omverdensanalyse af både den nære og fjerne omverden

Kontakt

Rune Baastrup

Direktør
rb@deltagerdanmark.dk / (+45) 41 77 45 75

Bjørn Hansen

Direktør
bh@deltagerdanmark.dk / (+45) 41 77 45 72

Tilmeld dig vores nyhedsbrev