ORGANISATIONSUDVIKLING

God organisationsudvikling bygger på involvering af dem som oplever problemerne, og/eller som skal være en del af deres løsning.

Vores organisationer eksisterer i en konstant foranderlig og dynamisk verden. Det betyder, at man ikke kan stå stille, da der konstant lurer nye kriser, muligheder og behov som vores beslutningstagere skal forholde sig til og finde svar på.

Derfor må vores organisationer være i udvikling for at følge med, og for at opfylde det formål som organisationen er sat i verden for.

Udvikling af organisationer er noget der sker kontinuerligt, når vi lærer af hverdagens udfordringer, fejl og succeser. Men det er også noget, som vi nødvendigvis må tildele særlig opmærksomhed. Noget vi samles om som organisation på tværs af afdelinger og lag. Hvor vi sammen stiller skarpt på udvikling af formål, strategi, kompetencer, samarbejde og sågar arbejdsmiljø. Både når, men så sandelig også inden krisen kradser.

I DeltagerDanmark arbejder vi ikke med et bestemt værktøj til organisationsudvikling. Vi tror på at forandringsprocesser og organisationsudvikling lykkedes når vi formår at strukturere dialoger, processer og værktøjer så det formes efter de problemer, I søger løsninger på.

Vi anvender en kreativ værktøjskasse tilpasset til jeres behov, så vi kan hjælpe jer med at sætte fokus på det, som er vigtigst for jer. Men vi mener at succesfuld organisationsudvikling bygger på involvering af dem som oplever problemerne eller som skal være en del af løsningen på sammen. Det kan være både ledere, medarbejdere, medlemmer, brugere, frivillige og borgere.

Vi kan både hjælpe jer med den daglige læring, som spiller ind i den kontinuerlige organisationsudvikling – men vi arbejder også gerne sammen med jer om de store processer, som samler organisationen i et fælles projekt.

 

Organisationer består af mennesker og udvikles gennem samtale

I DeltagerDanmark anser vi ikke kun organisationsudvikling som strukturelle eller processuelle forandringer. Organisationsudvikling er også udvikling af ledelse, kompetencer og organisationskultur. Organisationer består af mennesker, og udvikles i samtaler. Struktur, arbejdsgange og mennesker skal spille sammen, for at din organisation kan leve op til, og levere på jeres strategi. Kort sagt, for at I kan opnå jeres formål.

 

I DeltagerDanmark rådgiver vi i, hvordan man som organisation skaber:

  • Fælles samtaler og fortællinger for at øge motivation og engagement.
  • Forpligtende relationer for at styrke fællesskabet.
  • Klare strukturer for at målrette organisationens virke.
  • Kreative strategier for genvinde initiativet og opnå formål.
  • og konkrete målbare handlinger som kan skaber forandringer.

Organisationsudvikling skal frisætte energi og handlekraft og sætte både medlemmer, medarbejdere, frivillige og ledere i stand til at tage ansvar og initiativ.

Kontakt

Rune Baastrup

Direktør
rb@deltagerdanmark.dk / (+45) 41 77 45 75

Bjørn Hansen

Direktør
bh@deltagerdanmark.dk / (+45) 41 77 45 72

Tilmeld dig vores nyhedsbrev