ORGANISERING

Fra rekruttering til problemløsende fællesskab

Mange medlemsorganisationer har i dag strategier for at arbejde organiserende. Nogle taler om fastholdelse af medlemmer, andre om involvering og mange om rekruttering. Typisk tegner der sig to modsatrettede billeder.

Nogle steder oversættes organisering i praksis til: hvervning plus fastholdelse: “Vi skal gennem effektiv og systematisk hvervning få flere ind i butikken og ved professionel interessevaretagelse, god service og medlemstilbud fastholde flere”. Organisering bliver forstået som rekruttering plus fastholdelse og et aktivt medlem er med disse briller, lig med et fuldt betalende medlem.

Blandt andre die-hard organisers er reaktionen på denne misforståelse kilden til en modsvarende misforståelse: “Organisering handler udelukkende om fællesskab, om stærke foreninger og aktivisme. Hvis vi skaber det, så kommer medlemmerne af sig selv”. Organisering bliver forstået som fællesskab og kollektiv handling. Det eneste vigtige medlem er et engageret medlem. Det medlem, der eksempelvis blot lægger medlemsgebyret i fælleskassen, men ikke har tid eller lyst til at gøre mere end det, anses fra dette perspektiv ikke som et vigtigt medlem.

Den nuancerede organisering

Vi tror på, at der findes en mellemvej. Organisering handler ikke kun om at skaffe flere medlemmer til din organisation. Samtidig handler det heller ikke kun om at skabe stærke aktivistiske fællesskaber. I DeltagerDanmark skelner vi mellem fire forskellige aspekter ved organisering, og rådgiver og underviser i alle fire.

Vi rådgiver og underviser i hvordan man kan lave:

  • Rekrutterende organisering, forstået som aktiviteter som får interesserede til at melde sig ind.
  • Relationsstyrkende organisering, forstået som måden hvorpå man skaber stærke relationer ved hjælp af meningsfuldt arbejde eller aktiviteter.
  • Involverende organisering, forstået som udvikling af fællesskabet på eksempelvis en arbejdsplads med henblik på at forbedre forholdene. Her er medlemmernes aktive deltagelse selve grundlaget for at en forandring kan ske.
  • Organiserende kampagner, forstået som tidsbestemte indsatser med eksempelvis politiske eller faglige formål, som bygger på, og anvender deltagernes historier og engagement som virkemiddel.

 

Oplæg, workshop eller forløb – skal vi skræddersy en løsning til Jer?

Er du interesseret i at høre mere om vores arbejde med organisering, eller i at arbejde hands-on med det i en workshop eller et uddannelsesforløb? Vi har mange års erfaring med at sammensætte løsninger til vidt forskellige partnere, så både indhold og form matcher netop jeres ønsker og behov.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Kontakt

Bjørn Hansen

Direktør 
bh@deltagerdanmark.dk / (+45) 41 77 45 72

Tilmeld dig vores nyhedsbrev