I dag kulminerer over et års arbejde, når ligestillingsministerens ungepanel overrækker deres anbefalinger til ministeren. Siden januar 2020 har DeltagerDanmark drevet og faciliteret panelet, der har haft til formål at komme med progressive inputs til, hvordan man kan skabe mere ligestilling i Danmark. De unge i panelet er gået nysgerrigt, kritisk og engageret til opgaven med pege på hvor regeringens, og ikke mindst voksnes, blinde vinkler er på ligestillingsdagsordenen.

Og mens der har været masser af progressive ideer, så har der også været mange spørgsmål til, hvorfor der stadig ikke er ligeløn, lige fordeling af barsel og hvorfor vi stadig har et kønsopdelt arbejdsmarked. Ungepanelet har derfor skrevet et åbent brev til Folketinget om den organisatoriske forankring af ligestilling, som måske ikke er den mest fordrende for politiske forandringer på området. Hvis vi skal løse nogle af vores største ligestillingsproblematikker, så kræver det et opgør med silotænkning og en langt bredere politisk definition og prioritering af ligestilling.

Ungepanelets anbefalinger er klar: Lad os få ryddet op i de velkendte problemer som det første. Som det næste, så lad os få skabt en bedre organisatorisk forankring i det politiske arbejde, så vi kan arbejde bredt og intersektionelt med ligestilling. Det kræver, at ligestilling ikke blot betragtes som noget, vi ser på i forhold til køn og seksualitet, men at ligestilling tænkes ind i alle arenaer, vi befinder os i. Ligestilling skal prioriteres i alle ministeriers arbejde. Det gælder i særdeleshed både for uddannelse, beskæftigelse, integration og sundhed.

Udover et hav af konkrete idéer til forandring omkring sundhed, uddannelse, arbejdsmarked og vold og chikane, præsenterer panelet fire anbefalinger: 

#1 Lav mere og bedre undervisning i normkritik & seksualitet

#2 Iværksæt indsats mod chikane, hatecrimes og vold

#3 Skab lighed på arbejdsmarkedet

#4 Indfør gratis psykologhjælp for alle

Med så klare og velargumenterede anbefalinger håber vi, at ligestillingsministeren tager initiativerne til sig og får sat skub i kampen for et mere ligestillet Danmark.