Vil du vide mere om, hvordan du på baggrund af indsigter fra DeltagerDanmark og Electicas segmentanalyse, engagerer flere danskere mere i den grønne omstilling? Så kan du deltage, når vi lancerer analysen den 31. maj.

Alle danskere kan engageres i den grønne omstilling, men det er helt forskelligt, hvad der engagerer dem. Og nogle måder at kommunikere på kan endda skubbe folk væk. Med undersøgelsen har vi identificeret seks forskellige værdisegmenter i befolkningen, som motiveres og engageres af forskellige budskaber og handlinger. Til lanceringen kan du blive klogere på, hvordan du kan omsætte analysens pointer om danskernes ligheder og forskelle til konkret handledesign, der taler til de segmenter, du arbejder med. 

Har du lyst til at deltage i lanceringseventet, så foregår det både fysisk på Læderstræde nr. 20 og online den 31. maj. Her præsenterer Rune Baastrup og Ane Stær Nissen fra DeltagerDanmark samt Jesper Claus Larsen, der er uafhængig rådgiver med speciale i befolknings- og vælgeranalyse, vores nye dybdegående analyse af danskernes grundlæggende værdier og potentialer for klimaengagement. 

Første danske analyse af sin slags

DeltagerDanmark og Electica har undersøgt danskernes grundværdier og potentialer for klimaengagement via en analysemodel, som er udviklet og velafprøvet i flere lande af det internationale analysebureau More In Common. Modellen har vist sig at være bedre til at forudsige holdninger og adfærd end sociodemografiske faktorer såsom alder, køn og geografi. Det er første analyse af sin slags i Danmark.

Analysen er et stærkt redskab til at kvalificere strategier, indsatser og virkemidler, så vi undgår polarisering og samtidig aktivt understøtter danskernes engagement og handling i klimasagen.

Analysen identificerer, at den danske befolkning kan inddeles i seks forskellige værdisegmenter. Værdisegmenterne har distinkt forskellige udgangspunkter, potentialer og barrierer for engagement i klimasagen. Nogle af landets fremmeste eksperter i sammenhængen mellem værdier, holdninger og handling vil præsentere og drøfte, hvad man kan bruge analysen til.

Rune Baastrup og Ane Stær Nissen, som er henholdsvis direktør og chef for arbejdsliv og deltagelse i DeltagerDanmark, har mange års erfaring med at engagere danskerne omkring fællesskaber til at handle og opnå fælles mål. Jesper Claus Larsen er uafhængig rådgiver med speciale i befolknings- og vælgeranalyse. Han ejer virksomheden Electica og har i en årrække været fast tilknyttet Danmarks Medie- og Journalisthøjskolen, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet, hvor han underviser i politisk kommunikation og analysemetoder. 

Arrangementet er fra 13.30-15.30. Det er både muligt at deltage online og fysisk på Læderstræde 20.

Tilmeld dig her. Ved tilmelding vil du få adgang til analysen.