Vi bruger lidt over en tredjedel af vores liv på arbejdspladsen. Alligevel er der alt for mange af os, der ikke deler vores forhåbninger for fremtiden med kolleger. Mange er vores drømme er blevet private. Stresssygemeldinger og jobskifter tyder på, at det samme gælder vores kriser. Samtidig er kun lidt over halvdelen af os organiseret i en overenskomstbærende fagforening.

 

Det paradoks er afsættet i vores nye bog, som jeg har skrevet sammen med Rune Baastrup og Ane Stær Nissen. I de sidste to år har vi diskuteret faglige strategier for fremtidens arbejdsmarked sammen med en inspirerende partnergruppe af folk fra fagbevægelsen. 

Hvorfor skrive en bog om fremtidens fagbevægelse? Fordi vi stadig ikke har ligeløn i Danmark. Fordi der er lommer af arbejdsmarkedet – som hos nemlig.com – hvor arbejdsforholdene er så horrible, at medarbejderne ikke drikker vand fordi de ikke har tid til tissepauser. Fordi stress og et dårligt arbejdsmiljø rammer alt, alt for mange.

Det danske arbejdsmarked er måske det bedste sted i verden at være lønmodtager. Men der er stadig meget, som kan blive bedre. Og det kan det kun, hvis vi har en stærk og visionær fagbevægelse med aktive medlemmer.

 Derfor forsøger jeg i bogen med Ane Stær Nissen og Rune Baastrup at fremlægge en analyse af de vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet og det landskab som fagforeningerne skal agere i. Vi fremlægger bud på en model for fremtidens fagforeninger og skriver om konkrete værktøjer til lederskab, kampagner og meget mere. Og endeligt skitserer vi bud på nye veje til større lighed, bedre arbejdsfællesskabet og en grøn og retfærdig omstilling.

Bogen hedder “Byggesten til fremtidens fagforening – lederskab og faglige strategier i en deltagerøkonomi” og er skrevet til alle, der interesserer sig for deltagerbaserede strategier, lederskab og arbejdsmarked.

Vi præsenterer bogen til et online lanceringsevent den 27. april kl. 14.00, hvor vi sammen med fagforeningsformænd vil diskutere deltagerbaserede strategier for at opnå ligeløn, grøn omstilling og stærke arbejdsfællesskaber. 

Her deltager bl.a. 

  • Tina Christensen, næstformand (3F)
  • Elisa Rimpler, formand (BUPL)
  • Grete Christensen, formand (DSR)
  • Mads Bilstrup, formand (DS)
  • Majken Baarstrøm Kidmose, forbundssekretær (Dansk Metal)
  • Mona Striib, forbundsformand (FOA)

Vi håber, at I vil læse med! Bogen kan købes på Saxo.com