Vi søger en erfaren administrativ medarbejder, der drømmer om at arbejde i krydsfeltet mellem klassisk administration, projektkoordination og udviklingsopgaver. 

Baggrund for stillingen

DeltagerDanmark er vokset til over 20 ansatte, hvilket stiller nye krav til den administrative organisering. For at understøtte vores mange dygtige medarbejdere, er der behov for at udvikle en række nye procedurer, systematikker og sikre stabiliteten i daglige driftsopgaver. Målet med den nye administrative sekretariatskoordinator er:

 • At få styr på de daglige administrative driftsopgaver
 • At udvikle nye effektive procedurer for en lang række administrative projektopgaver 
 • At understøtte en mere professionel kommunikation med partnere
 • At opbygge en stærk sekretariatsbetjening på vores fysiske adresse
 • At understøtte konsulenternes arbejde i diverse projektrelaterede opgaver

Du vil indgå i et dynamisk og voksende team med over 20 kolleger i DeltagerDanmark.

Om stillingen

Jobbet kræver en systematisk og ansvarlig tilgang til opgaverne, så de løses bedst og på den smarteste måde. DeltagerDanmark er i høj grad digitaliseret, men mangler at opnå gevinsterne ved digitaliseringen på det administrative opgaver. DeltagerDanmark er en arbejdsplads, hvor tingene går hurtigt og udvikling i høj grad er i fokus. Som sekretariatskoordinator kan du både se frem og tænke over, hvilke systemer der er gode – og samtidigt eksempelvis træde til, når der i sidste øjeblik skal være navneskilte til 200 deltagere på en konference. 

Din profil

 • Du har erfaring med administrative opgaver og procedurer
 • Du er servicemindet og kommunikerer godt både på skrift og i tale
 • Du arbejder selvstændigt og er i stand til at sætte gode rammer for dit arbejde
 • Du er tryg ved digitale administrative processer
 • Du kan finde en god balance mellem drifts og udviklingsopgaver
 • Du er ikke bange for at sætte deadlines og rykke for overholdelsen af deadlines.

Dine opgaver

 • Du bliver ansvarlig for den daglige administrative drift af vores sekretariat 
 • Du bliver bindeleddet mellem ledelse og fx. bogholdere, udlejer, lejere og  leverandører
 • Du bliver ansvarlig for DeltagerDanmarks e-mail og post
 • Du bliver tilknyttet projekter fx. i forbindelse med store konferencer og møder, hvor der skal koordineres fx. tilmeldinger eller logistiske opgaver.
 • Du skal optimere og udvikles vores administrative processer, så de bliver velfungerende. Det gælder eksempelvis tilmeldingssystemer til uddannelser

Kontakt chefkonsulent Dan Holt, hvis du har konkrete spørgsmål til stillingen på 31 72 20 11 eller dan@deltagerdanmark.dk.

Stillingen er med ansættelse snarest muligt. Vi indkalder løbende ansøgninger til samtaler. 

 

OM DELTAGERDANMARK

DeltagerDanmark er en socialøkonomisk virksomhed med speciale i at bringe borgere, medlemmer og forbrugere sammen om at udvikle kollektive svar på fælles udfordringer. Det gør vi især gennem etablerede organisationer, kommuner og uddannelsesinstitutioner, for derved at bygge på de unikke ressourcer, vi har som samfund. Vi har netop realiseret en mangeårig bevilling til at drive et klimaprogram med støtte fra Velux-fondene. Læs mere under www.deltagerdanmark.dk/klima

Vi har et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi forener en høj grad af tillid og opbakning til hinanden med høje krav til at vi sammen skaber stærke resultater. Vi vil tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste medarbejdere i landet i forhold til folkelig deltagelse og styrkelse af fællesskaber omkring vigtige forandringsmål.