Den grønne omstilling kalder på en ny bølge af folkelig deltagelse. Vil du hjælpe os starte den?

DeltagerDanmark påbegynder fra 2021 et nyt klimaprogram, der skal bidrage til opfyldelsen af 70%-målsætningen i 2030 gennem øget deltagelse. Vi søger tre nye medarbejdere, der skal hjælpe os med at realisere programmets ambitiøse mål om at mangedoble danskernes deltagelse i klima og omstilling.

Målene er blandt andet at: 

 • engagere over hundrede tusind danskere i at handle på klimaet i fællesskab med andre i deres hverdag og lokalsamfund. 
 • hjælpe danske kommuner, myndigheder og organisationer med at skabe markante nye deltagelsesformer, der kan understøtte en vidtgående grøn omstilling af samfund og økonomi.
 • understøtte udvikling af kapacitet og kompetencer hos ledere og medarbejdere.
 • fremelske nye former for fællesskaber og skabe innovative nye metoder til at opnå målbare kollektive og individuelle reduktioner af vores klimaaftryk.

De tre nye stillinger er en kommunikationskonsulent, en chefkonsulent og en organiseringskonsulent. Læs om de tre stillinger herunder. 

Du vil indgå i et dynamisk og voksende klima-team med 20 kolleger i DeltagerDanmark.

 

Kommunikationskonsulent

Klimaet har brug for en dygtig kommunikationskonsulent – er det dig?

Din profil:

 • Du er god med ord og har kreative bud på kommunikative udfordringer.
 • Du har erfaring med at arbejde selvstændigt med digital kommunikation og/eller relevante uddannelse.
 • Du er hurtig til at lære og kaster dig sulten ud i arbejdet med nye digitale værktøjer og platforme.
 • Du kan koordinere mange opgaver samtidigt og være i dialog med mange kollegaer om opgaverne.
 • Du er vedholdende og kan sikre, at opgaverne bliver løst og fulgt til døren.

Dine opgaver:

 • Drive og understøtte vores daglige eksterne kommunikation med frivillige, foreninger, kommuner m.fl.
 • Bidrage til udviklingen og etableringen af nye nyhedsbreve, hjemmesider og andre digitale kommunikationsprodukter.
 • Tage ansvar for projektets kommunikation på sociale medier.
 • Spille en central rolle i vores kampagner, hvor der bliver brug for en høj grad af synlighed.
 • Hjælpe med at få gjort vores budskaber synlige i både lokale, regionale og nationale medier.

 

Chefkonsulent til stort klimaprojekt med danske kommuner

Vil du hjælpe landets kommuner med at sætte skub i folkelig deltagelse i den grønne omstilling?

Din profil:

 • Du brænder for grøn omstilling og folkelig deltagelse.
 • Du har arbejdet indgående med kommunale forandringsprocesser, beslutningstagere og forvaltninger.
 • Du har betragtelig erfaring som målrettet og motiverende projektleder, der formår at samle mange aktører om fælles mål.
 • Du har et stort netværk blandt kommuner på det grønne område.
 • Du er en dygtig formidler og kan lide at undervise eller afvikle engagerende workshop.

Dine opgaver:

 • Du bliver koordinator for DeltagerDanmarks omfattende samarbejde med landets kommuner om folkelig deltagelse i den grønne omstilling.
 • Du bliver ansvarlig for at udvikle, lede og sikre opfyldelse af ambitiøse mål på et innovativt nyt efter-/videreuddannelses program for hundredvis af kommunale medarbejdere i samspil med universiteter, eksterne klimaeksperter og DeltagerDanmarks engagements-program.
 • Du vil stå for løbende dialog med 5-10 udvalgte kommuners politiske og forvaltningsmæssige ledelse og nøglemedarbejdere inden for det grønne område.
 • Du vil selv skulle være kursuskoordinator og medunderviser på et online undervisningsforløb samt lokalt i udvalgte kommuner.

 

Organiseringskonsulent og træner

Vil du organisere og træne lokale ildsjæle til at gå forrest i den grønne omstilling

 Din profil:

 • Du brænder for grøn omstilling og folkelig deltagelse
 • Du har erfaring med organisering og træning af frivillige
 • Du kan selvstændigt planlægge og afvikle aktiviteter
 • Du er god til at lytte, opbygge tillidsfulde relationer, og er dygtig til at formidle viden og motivere andre
 • Du har strategisk overblik, kan tænke flere skridt frem og fungerer godt som dynamisk og initiativrig leder og drivkraft i sociale processer
 • Du er analytisk og metodisk grundig og alsidig
 • Du har formentlig en humanistisk eller samfundsfaglig uddannelse fra universitetet

Dine opgaver:

 • Du skal coache og træne frivillige både digitalt og rundt i hele landet og sammen med dem udvikle lokale teams og fællesskaber, der kan engagere borgere i klimahandling.
 • Du skal selvstændigt opsøge frivillige og skabe relationer med nye frivillige og lokale grupper.
 • Du skal bidrage til at udvikle redskaber, som gør lokale klima-ildsjæle i stand til at skabe forandring.
 • Du skal bidrage til udviklingen af en national kampagne, der i løbet af tre år når over 100.000 deltagere.
 • Du skal bidrage med indsigter og empiri fra det lokale arbejde til en national undersøgelse af danskernes værdier og holdninger ift. klima og omstilling.

 

OM DELTAGERDANMARK

DeltagerDanmark er en socialøkonomisk virksomhed med kontor på Østerbro. Vi arbejder for et samfund, hvor fællesskaber, bæredygtighed og deltagelse står i centrum. Vores arbejde består både af strategi- og organisationsudvikling, rådgivning, analyser, kampagner og træning af både nye aktive og erfarne ledere, fordi vi tror på, at vi skaber den største forandring, når vi både rådgiver direktører og formænd, og giver stemme til folk på arbejdspladser og i lokalsamfund. 

Vi har netop vedtaget en ny strategi, hvor vores fokusområder i det kommende år bliver klima, arbejdsliv og sammenhængskraft. Vi har et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi forener en høj grad af tillid og opbakning til hinanden med høje krav, at vi sammen skaber stærke resultater. Vi vil tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste medarbejdere i landet i forhold til folkelig deltagelse og styrkelse af fællesskaber omkring vigtige forandringsmål. 

 

Stillingerne er med ansættelse pr. 1. februar 2021.

Ansøgningsfristen er 11. december 2020 kl. 12.00. Vi holder samtaler i uge 51. 

Ansøgningen og bilag skal sendes til info@deltagerdanmark.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe eller skrive til Rune Baastrup på
tlf: +45 41 77 45 75 eller Dan Holt Højgaard på tlf: +45 31 72 20 11