Hvordan skaber man fælles handlinger, der motiverer? Fra vores arbejde med Modstrøm har det handlet om at sørge for, at man kan bidrage på forskellige måder. Vi deler her vores bedste råd fra Modstrøm til, hvordan du kan skabe gode, fælles aktiviteter. 

 Foto: Lukas Als

 

Når vi handler sammen på fælles mål, skaber det selvtillid hos den enkelte og mod i fællesskabet til at turde mere. Derfor arbejder vi i DeltagerDanmark med, hvordan vi designer og faciliterer nogle gode aktiviteter, som skaber succesoplevelser. Fra flere års erfaringer med at skabe fælles handlinger sammen med fagforeninger og medlemsorganisationer, har vi udviklet fire kriterier til gode aktiviteter. Gode aktiviteter lever op til mindst et, og gerne flere, af disse fire kriterier:

1. De bidrager til, at vi kommer tættere på at nå det strategiske mål, vi har.

 

2. De øger sammenholdet ved at styrke relationerne. Når alle kollegerne kommer til orde og hjælper hinanden, så styrkes sammenholdet på arbejdspladsen.

 

3. De udvikler de aktive og øger dermed kapaciteten – eller lederskabet – i fællesskabet. De aktive bliver dygtigere, og arbejdspladsen bliver stærkere.

 

4. De motiverer flere til at blive medlem i det organiserede fællesskab. Det sker, fordi man oplever, at resultater kan opnås i fællesskab og mærker et stærkere sammenhold.

 

Uddrag fra vores bog Deltagereffekten.

 

 

Anes bedste tips til at skabe succesfulde aktiviteter


Ane Stær Nissen er chefkonsulent hos DeltagerDanmark. Hun har været drivkraften i at udvikle måder at deltage på i Modstrøm helt fra begyndelsen. Ane har her samlet sine bedste tips til at skabe gode rammer for fælles handlinger fra arbejdet med Modstrøm. 

 

Vær klar til at slippe lidt af kontrollen
For at kunne handle sammen, få alle med og skabe resultater af ens handlinger, er det vigtigt at kunne slippe lidt af kontrollen. Det gælder om at have forvetninger til gruppen og bede dem tage del i de fælles mål, og samtidig som faciltator selv kunne slippe kontrollen og gribe det momentum, der kan opstå i deltagernes handling. Formår man det, så kan fællesskabets kapacitet til at handle sammen blomstre og smitte positivt af på, at flere får lyst at engagere sig endnu mere.

Som facilitatorer i Modstrøm overvejer vi altid: Hvad er den mindre version af plan A? Derved er vi klar til at slippe kontrollen for at kunne være fleksible i forhold til, hvilke ressourcer de unge formår at aktivere sammen. Det er afgørende, at det altid bliver en succes at handle sammen.

Kopier den kultur som din målgruppe trives i
For at skabe nogle rammer, hvor din målgruppe kan handle i, kan det være en stor hjælp, at rammerne er velkendte for deltagerne. I opbyggelsen af Modstrøm har vi derfor kopieret den kultur, som vi kan se, de unge trives i på produktionsskolerne. Vi laver spurts, holder mange pauser og laver tjek-in runder, så vi kan møde hinanden, der hvor vi er i dag. Derudover er de aktive i Modstrøm vant til at producere noget sammen eller hver for sig fra deres værksteder på produktionsskolerne. Derfor producerer vi altid noget, når vi mødes. Det gør det led og begejstrende at deltage og giver følelse af at vi rykker noget sammen.

 

Hav forventninger og tro på dem 
Som facilitatorer for Modstrøm sætter vi forventninger til de aktive og viser, at vi tror på, at de kan leve op til dem – også når de ikke selv gør det. Det gør vi for eksempel ved at referere til konkrete eksempler på situationer, hvor de sammen er lykkedes i Modstrøm. På den måde er vi den stærke rygrad, som de kan læne sig op ad i udviklingen af egen tro på sig selv og fællesskabets formåen.

“Det er mega fedt at være med i noget, hvor vi rent faktisk lykkedes med noget.”, fortæller en af de aktive Modstrøm.

 

Skab opnåelige mål for handlinger sammen
Det er vigtigt at skabe gode, opnåelige mål sammen. Det skal være mål, der gør brug af målgruppens styrker og de ressourcer, som er tilgængelige. Det er meget afgørende, at målene er realistiske og målbare, fordi konkrete resultater opbygger både individuel og kollektiv motivation og selvtillid. I Modstrøm har vi arbejdet med at formulere mål sammen med de aktive løbende, og det har tydeligt virket. Til Modstrøms sommerfest fejrede vi alt det, vi har opnået, og her fremhævede en af de aktive, at den måde, vi arbejder med mål på, har været motiverende:

“Det fedeste, vi har lavet med Modstrøm i foråret, var vores online-aften. Det var mega fedt, at vi startede med at sætte nogle mål, og da vi var færdige, kunne vi se, at vi faktisk havde nået endnu mere.”

Sørg for at man kan bidrage på forskellige måder.
For at tilrettelægge gode handlinger er det vigtigt at kende til målgruppens ressourcer. Det gælder for langt de fleste, at de har noget, som de synes, de er gode til, og som de gerne vil bidrage med. Eller noget man ikke er så god til, men som man har lyst til at øve og blive bedre til. Det kan være evner, ideer, relationer og måske vigtigste af alt – tid til at være med.

Når vi mødes med de aktive i Modstrøm har vi tilrettelagt fælles handlinger, som imødekommer og ligestiller forskellige udtryk for engagement og deltagelse. For eksempel er opgaver som ‘vært for arrangementet’ og ‘holde banneret’ ligestillet på opgavelisten. Endnu vigtigere kommer alle navne på listen, så det er tydeligt, at alle er med til at få det til at lykkes.