Denne workshop er knyttet til vores guide til at skabe fællesskaber via online redskaber og samtaler.

Workshoppens læringsmål:

  1. At klæde deltagerne på til at kunne afvikle online samlinger, der skaber nærvær og fællesskab og modvirker ensomhed eller isolation
  2. At introducere narrative metoder, der kan hjælpe individer og fællesskaber styrke gensidige relationer, finde nye ressourcer og øge både personlig og kollektiv handlekraft i mødet med uvished
  3. At skabe et ad hoc læringsfællesskab af deltagere, der kan støtte hinanden i den nødvendige tilpasning af workshopformatet til egen kontekst og afvikle dem online for deres særlige målgrupper.

Workshoppen vil løbe over 2 moduler af 3 timers varighed.

Pris for alle større organisationer: 4.900 kr.

OBS: Vi arbejder på at sikre finansiering til at muliggøre deltagelse for organisationer, der ikke har midler til at betale for deltagelsen selv. Kontakt os for at høre nærmere.

Er du interesseret i deltagelse men har brug for at høre mere? Så kontakt Rune Baastrup på 41 77 45 75 eller rb@deltagerdanmark.dk

Vi anbefaler at man deltager flere fra samme organisation sammen, fordi der er brug for tilpasning til kontekst og learning by doing, for at mestre både tekniske og faciliteringsmæssige kompetencer.

Datoer:
Onsdag den 1. april kl. 10.00 – 13.00
Fredag den 3. april kl. 10.00 – 13.00

Kontakt os, hvis du har interesse men ikke kan de pågældende datoer. Vi tilbyder også denne type workshop skræddersyet til organisationer. 

Se lidt mere om metodiske kilder under formularen .

Baggrund og metodiske kilder for de særligt interesserede

De narrative metoder, vi trækker på, kan du læse mere om her

Vægten vil i høj grad ligge på begreber som håndtering af tab, empati, forsoning og fokus på handlemuligheder. Her trækker vi på “klassiske” kilder fra forskellige narrative og både sociologiske og psykologiske traditioner fra Jerome Bruner, Martha Nussbaum og Dan McAdams samt Marshall Ganz’ samhandlings-sociologi.

Vores baggrund for at undervise i denne workshop er dog ikke teoretisk men praktisk, og tilgangen vil være orienteret mod anvendelse. Vi arbejder ud fra mange års erfaringer med at hjælpe fællesskaber til at løse fælles problemer gennem udvikling af personligt og distribueret lederskab.

Vi forstår lederskab som det at acceptere ansvaret for at skabe de betingelser, der gør andre i stand til at opnå et fælles formål i mødet med uvished.

Fællesskaber kan dermed især vokse, der hvor vi kan udvikle lederskab hos flere. Narrative og relationelle praksiser er et vigtigt omdrejningspunkt i den proces. Din rolle som facilitator i kollektive læreprocesser, som dem vi her inviterer til, er dermed også en måde at udøve lederskab på. Det er potentielt en kritisk afgørende ressource for at hjælpe folk til at styrke relationer og fællesskaber under ændrede vilkår, og finde ressourcer til at kunne handle på trods af uvished og barrierer.

At skabe en stærk vi-følelse gennem det, at dele historier og samtidig give deltagerne en praktisk oplevelse af, at kunne finde inspiration i hinandens erfaringer, historier og handlinger, er en simpel og ganske konkret måde at hjælpe individer til at håndtere udfordringer – og sammen udvikle et fællesskab, der pludseligt kan opleves som en skattet ressource, de får lyst til at vende tilbage til igen og igen.

Denne tilgang bygger især på Marshall Ganz, community organiser gennem et langt liv og i dag professor ved Harvard Kennedy School of Government.